Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia realizowana w kompleksach koszarowych WSOWL 2845 we Wrocławiu, 3856 w Rakowie Wielkim oraz 2624 w Szklarskiej Porębie w okresie od 1.1.2016 r. do 31.12.2018 r. w systemie zmianowym całodobowym, realizowanym przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną, a polegająca na bezpośredniej ochronie fizycznej, stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach i urządzeniach alarmowych.

Extended TitleOchrona osób i mienia w kompleksach koszarowych WSOWL we Wrocławiu, Rakowie Wielkim oraz Szklarskiej Porębie w latach 2016-2018 przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia realizowana w kompleksach koszarowych WSOWL 2845 we Wrocławiu, 3856 w Rakowie Wielkim oraz 2624 w Szklarskiej Porębie w okresie od 1.1.2016 r. do 31.12.2018 r. w systemie zmianowym całodobowym, realizowanym przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną, a polegająca na bezpośredniej ochronie fizycznej, stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach i urządzeniach alarmowych.

Modifications

Ochrona w budynku przy ul. Żelaznej – 123h/ 21 zł netto/h.

Konieczność przedłużenia w budynku już ochranianym.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2017-10-07
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationWyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki
Attention OfBarbara Mękarska
AddressCzajkowskiego 109
TownWrocław
Postal Code51-147
Phone+48 261658062
Fax+48 261658425
Class Code79710000
Class DescriptionSecurity services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 24, 2018
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w granicy pasa drogowego do działek (zabudowanych lub posiadających pozwolenie na budowę budynku) zlokalizowanych wzdłuż...
View more
Deadline: Jan 23, 2018
Rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku od KM 5+058,59 do KM 5+964,23 (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką...
View more
Deadline: Jan 24, 2018
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305 - Brenno (od km 0+000 do km 2+120).Zakres inwestycji obejmuje m.in.,roboty ziemne, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa wiążąca...
View more