Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce je kompletní dodávka stavby s názvem „Centrum kinantropologického výzkumu FTK UP v Olomouci – Neředíně“ (SO.01 Rekonstrukce – budova a).

Stavební řešení:

V rámci realizace předmětu veřejné zakázky se jedná o rekonstrukci a nástavbu bývalé prádelny do podoby objektu, který bude především plnit funkci výukových prostor a kancelářských prostor pro učitele a studenty fakulty. „SO.01 Rekonstrukce – budova a“ má celkem čtyři podlaží (tři nadzemní a jedno částečně podzemní podlaží) a plochou střechu.

Zastavěná plocha činí 854,13 m2, celková výška objektu nad okolním terénem je 12,1 – 15,73 m.

Objekt je založen na stávajících patkách doplněných pilotami profilu 400mm v délkách 5,0 m – 14,0 m.

Nové svislé a vodorovné nosné konstrukce jsou kombinací ocelobetonových sloupů a monolitických křížem armovaných železobetonových desek tl. 250 mm z lehčeného betonu. Obvodový plášť má nosnou konstrukci z lehčeného železobetonu s vnějším kontaktním zateplením a obkladem z keramických pásků.

V rámci dodávky a montáže nových technických a technologických zařízení stavby bude, mimo jiné, realizováno zařízení pro vytápění objektu, zařízení vzduchotechniky a ochlazování, měření a regulace (MaR), zařízení technických instalací (vodovod a kanalizace), silnoproudá elektrotechnika, bleskosvody, umělé osvětlení, slaboproudá elektrotechnika a zařízení audiovizuální techniky.

Realizace navržené zahradně architektonické kompozice spočívá zejména ve vysázení celkem 45 ks vzrostlých listnatých a jehličnatých stromů, 216 ks keřových porostů a založení travnatých porostů v rozsahu 3 942 m².

Zadavatel upozorňuje zájemce, že stavba bude realizována za plného uživatelského provozu zadavatele v sousedících a navazujících objektech areálu BALUO FTK UP.

Extended TitleCentrum kinantropologického výzkumu FTK UP v Olomouci – Neředíně (SO.01 Rekonstrukce – budova a).
Extended Description

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce je kompletní dodávka stavby s názvem „Centrum kinantropologického výzkumu FTK UP v Olomouci – Neředíně“ (SO.01 Rekonstrukce – budova a).

Stavební řešení:

V rámci realizace předmětu veřejné zakázky se jedná o rekonstrukci a nástavbu bývalé prádelny do podoby objektu, který bude především plnit funkci výukových prostor a kancelářských prostor pro učitele a studenty fakulty. „SO.01 Rekonstrukce – budova a“ má celkem čtyři podlaží (tři nadzemní a jedno částečně podzemní podlaží) a plochou střechu.

Zastavěná plocha činí 854,13 m2, celková výška objektu nad okolním terénem je 12,1 – 15,73 m.

Objekt je založen na stávajících patkách doplněných pilotami profilu 400mm v délkách 5,0 m – 14,0 m.

Nové svislé a vodorovné nosné konstrukce jsou kombinací ocelobetonových sloupů a monolitických křížem armovaných železobetonových desek tl. 250 mm z lehčeného betonu. Obvodový plášť má nosnou konstrukci z lehčeného železobetonu s vnějším kontaktním zateplením a obkladem z keramických pásků.

V rámci dodávky a montáže nových technických a technologických zařízení stavby bude, mimo jiné, realizováno zařízení pro vytápění objektu, zařízení vzduchotechniky a ochlazování, měření a regulace (MaR), zařízení technických instalací (vodovod a kanalizace), silnoproudá elektrotechnika, bleskosvody, umělé osvětlení, slaboproudá elektrotechnika a zařízení audiovizuální techniky.

Realizace navržené zahradně architektonické kompozice spočívá zejména ve vysázení celkem 45 ks vzrostlých listnatých a jehličnatých stromů, 216 ks keřových porostů a založení travnatých porostů v rozsahu 3 942 m².

Zadavatel upozorňuje zájemce, že stavba bude realizována za plného uživatelského provozu zadavatele v sousedících a navazujících objektech areálu BALUO FTK UP.

Modifications

Předmětem Dodatku č. 2 je provedení změn závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku – vše dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2017-10-05
CountryCzech Republic
Procurement StatusAmended
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationUniverzita Palackého v Olomouci
Attention OfMgr. Petra Jungová, LL.M.
AddressKřížkovského 511/8
TownOlomouc
Postal Code771 47
Phone+420 585631117
Fax+420 585631012
Class Code45214420
Class DescriptionLecture theatre construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 30, 2018
Předmětem rámcových dohod, které budou v rámci zadávacího řízení uzavřeny samostatně pro každou část VZ, na dobu trvání 48 měsíců se třemi účastníky, bude poskytování stavebních prací, spočívajících v opravách...
View more
Deadline: Dec 21, 2017
Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace stavby, která je výsledkem stavebních prací, resp. dodávek či služeb souvisejících s těmito stavebními pracemi, v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. Projektová dokumentace je zpracována...
View more
Deadline: Dec 22, 2017
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci objektu Menzy Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouc z důvodu instalace nového strojního vybavení varny a navazujících přípraven, provedení...
View more