Usługi regularnego przewozu osób wykonywane w ramach komunikacji miejskiej na liniami autobusowymi nadzorowanymi przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie na całej sieci komunikacyjnej tj. na terenie m.st. Warszawy i gmin podmiejskich, z ktorymi m.st. Warszawa podpisało stosowne porozumienia lub umowy.

Deadline Date2018-05-10
Publication Date2017-03-29
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
OrganisationZarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, działający na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawa
Attention OfDorota Marszał
AddressŻelazna 61
TownWarsaw
Postal Code00-848
Phone+48 224594288
Fax+48 224594224
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 28, 2017
1.Postępowanie o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 5 225 000 EUR, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień...
View more
Deadline: Nov 28, 2017
Zamówienie obejmuje budowę węzła przesiadkowego w Katowicach, w dzielnicy Śródmieście -Załęże, w rejonie ulic Sądowej, Goeppert-Mayer, Sobieskiego, Gliwicka w Katowicach wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą oraz niezbędnymi przebudowami...
View more
Deadline: Nov 24, 2017
1.Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry na nw. odcinkach:1.1. Trasa Ł4: od ronda Zesłańców Sybiru do kąpieliska „Dzika Ochla”.1.2. Trasa Z5A: od...
View more