Dostawa energii elektrycznej.

Extended TitleDostawa energii elektrycznej.
Extended Description

Dostawa energii elektrycznej.

Publication Date2017-04-12
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot specified
Value3938159.51
OrganisationZakład Ubezpieczeń Społecznych
Attention OfDepartament Zamówień Publicznych, skrzydło C, 1 piętro, pokój 104
Addressul. Szamocka 3, 5
TownWarsaw
Postal Code01-748
Phone+48 226671703
Fax+48 226671733/36
Class Code09300000
Class DescriptionElectricity, heating, solar and nuclear energy
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 28, 2017
1.Postępowanie o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 5 225 000 EUR, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień...
View more
Deadline: Nov 28, 2017
Zamówienie obejmuje budowę węzła przesiadkowego w Katowicach, w dzielnicy Śródmieście -Załęże, w rejonie ulic Sądowej, Goeppert-Mayer, Sobieskiego, Gliwicka w Katowicach wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą oraz niezbędnymi przebudowami...
View more
Deadline: Nov 24, 2017
1.Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry na nw. odcinkach:1.1. Trasa Ł4: od ronda Zesłańców Sybiru do kąpieliska „Dzika Ochla”.1.2. Trasa Z5A: od...
View more