Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i serwera na potrzeby Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Zadanie częściowe nr 1: Komputery – 8 szt. Zadanie częściowe nr 2: Monitory 24" – 6 szt. Zadanie częściowe nr 3: Serwer NAS rack 19" (bez dysków) – 1 szt.

Extended TitleZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Biblioteki Politechniki Krakowskiej.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest zakup komputerów – 8 szt. dla Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Warunki realizacji, zawiera również projekt umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Publication Date2017-10-11
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value62170.20
OrganisationPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Attention OfMaria Błażej
Addressul. Warszawska 24, budynek Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego „Działownia”, pokój nr 9
TownKrakow
Postal Code31-155
Phone+48 126282647
Fax+48 126282072
Class Code30213300
Class DescriptionDesktop computer
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-08-23

Desktop computer

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i serwera na potrzeby Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Zadanie częściowe nr 1: Komputery – 8 szt. Zadanie częściowe nr 2: Monitory 24” – 6 szt. Zadanie częściowe nr 3: Serwer NAS rack 19” (bez dysków) – 1 szt.

Extended TitleZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Biblioteki Politechniki Krakowskiej.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest zakup komputerów – 8 szt. dla Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Warunki realizacji, zawiera również projekt umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Deadline Date2017-09-06
Publication Date2017-08-23
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value38229.20
OrganisationPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Attention OfMaria Błażej
Addressul. Warszawska 24, budynek Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego „Działownia”, pokój nr 9
TownKrakow
Postal Code31-155
Phone+48 126282647
Fax+48 126282072
Class Code30213300
Class DescriptionDesktop computer
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-04-13

Computer equipment and supplies

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych, notebooków, laptopów, ultrabooków, tabletów, monitorów, drukarek, skanerów komputerowych, części i podzespołów komputerowych, oprogramowania operacyjnego do komputerów.

Extended TitleDostawa sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych, notebooków, laptopów, ultrabooków, tabletów, monitorów, drukarek, skanerów komputerowych, części i podzespołów komputerowych, oprogramowania operacyjnego do komputerów.

Publication Date2017-04-13
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot specified
OrganisationPolitechnika Krakowska im. T. Kościuszki
Attention OfDział Zamówień Publicznych Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, budynek W-9 (10-24), pokój nr 110, 31-155 Kraków
Addressul. Warszawska 24
TownKrakow
Postal Code31-155
Phone+48 126282220
Fax+48 126282072
Class Code30200000
Class DescriptionComputer equipment and supplies
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 24, 2018
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania jest „budowa dwóch bezskratkowych przepompowni ścieków sanitarnych „Gruszkowa” i „Ananasowa” zlokalizowanej przy ul. Czereśniowej i ul. Gruszkowej wraz z przewodami tłocznymi, oraz budowa kanalizacji sanitarnej...
View more
Deadline: Jan 25, 2018
1.Postępowanie o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 5 225 000 EUR, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień...
View more
Deadline: Jan 23, 2018
Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest budowa ścieżki rowerowej relacji Grodzisko – Łomnica wzdłuż drogi krajowej nr 11 (I etap: od DP nr 1942O do ul. Łukowej w Grodzisku) w...
View more