1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie obiektów Oddziałów ZUS w Biłgoraju, Lublinie i Rzeszowie.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt 1) uPzp wg poniższego rozwiązania:

1) Część I – Sprzątanie obiektów i terenów zewnętrznych posesji Oddziału ZUS w Biłgoraju oraz podległych jednostek terenowych;

2) Część II – Usługa sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz obiektów oraz sprzątania terenów zewnętrznych posesji Oddziału ZUS w Lublinie oraz podległych jednostek terenowych;

3) Część III – Sprzątanie obiektów i terenów zewnętrznych posesji Oddziału ZUS w Rzeszowie oraz podległych jednostek terenowych.

3. Przedmiot zamówienia został określony w załącznikach:

1) Część I – nr 1.1, 1.1a, 1.1b, 1.1c i 1.1d do SIWZ;

2) Część II – nr 1.2, 1.2a, 1.2b i 1.2 c do SIWZ;

3) Część III – nr 1.3, 1.3a, 1.3b i 1.3 c do SIWZ.

4. Szczegółowe zobowiązania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia zawiera również wzór umowy (zał. nr 7 do SIWZ).

Extended TitleKompleksowe sprzątanie obiektów Oddziałów ZUS w Biłgoraju, Lublinie i Rzeszowie.
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie obiektów i terenów zewnętrznych posesji Oddziału ZUS w Biłgoraju oraz podległych jednostek terenowych tj.

1) Oddział ZUS w Biłgoraju ul. T. Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj;

2) Oddział ZUS w Biłgoraju ul. Krzeszowskiej 62a, 23-400 Biłgoraj;

3) Inspektorat ZUS w Chełmie Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 8, 22-100 Chełm;

4) Inspektorat ZUS w Tomaszowie Lubelskim ul. Jana Pawła II 6, 22-600 Tomaszów Lubelski;

5) Inspektorat ZUS w Zamościu ul. Kiepury 2, 22-400 Zamość;

6) Inspektorat ZUS w Hrubieszowie ul. 3-go Maja 8a,22-500 Hrubieszów;

7) Biuro Terenowe w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 52, 23-300 Janów Lubelski;

8) Biuro Terenowe w Krasnymstawie ul. PCK 13, 22-300 Krasnystaw;

9) Biuro Terenowe we Włodawie ul. Reymonta 12, 22-200 Włodawa.

2. Szczegółowe informacje dotyczące ilości i rodzaju powierzchni oraz inne dane charakteryzujące przedmiot zamówienia zawarte zostały w załącznikach nr 1.1a – 1.1b i 1.1d do opisu przedmiotu zamówienia.

Deadline Date2017-11-03
Publication Date2017-10-24
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationZakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Biłgoraju
Attention OfSabina Nizio
Addressul. Kościuszki 103
TownBiłgoraj
Postal Code23-400
Phone+48 846881211
Fax+48 846866974
Class Code90919200
Class DescriptionOffice cleaning services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-04-20

Office cleaning services

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Oddziałów ZUS w Biłgoraju, Lublinie i Rzeszowie oraz podległych jednostek terenowych. Usługa obejmować będzie sprzątanie wewnętrzne obiektów, w tym bieżące uzupełnianie środków czystości, sprzątanie terenu zewnętrznego wraz z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych.

Extended TitleKompleksowe sprzątanie obiektów Oddziałów ZUS w Biłgoraju, Lublinie i Rzeszowie.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest

a) kompleksowe sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie porządku wokół obiektów Oddziału ZUS w Biłgoraju i podległych temu Oddziałowi jednostek terenowych,

b) pranie fartuchów lekarzy orzeczników, odzieży roboczej, bielizny pościelowej, ręczników, ścierek, kocy (z pokoi gościnnych) oraz zasłon z parawanów w gabinetach lekarskich.

Publication Date2017-04-20
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationZakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Biłgoraju
Attention OfSabina Nizio
Addressul. Kościuszki 103
TownBiłgoraj
Postal Code23-400
Phone+48 846881211
Fax+48 846866974
Class Code90919200
Class DescriptionOffice cleaning services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 28, 2017
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) remont, przebudowę i termomodernizację budynku Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego w części wysokiej i niskiej, 2) termomodernizację budynków Centrum Kształcenia Językowego, auli i stołówki w kompleksie budynków...
View more
Deadline: Jan 8, 2018
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji wentylacji i oddymiania garażu dla budowy budynku wielorodzinnego nr 4 zlokalizowanego w Żorach, przy Alei Zjednoczonej Europy.
View more
Deadline: Dec 28, 2017
3 Zadania: 1-Roboty rozbiórkowe, czyszczenie terenu, wykoszenie chwastów, samosiewów, wycinka i karczowanie drzew, usunięcie karpin, pielęgnacja drzewostanu, utylizacja gruzu, śmieci i masy organicznej, demontaż nieczynnych słupów energetycznych. 2-Wykonanie urządzenia zabawowego...
View more