Rodzaj transportu: Przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym. Obszar, na którym będą wykonywane przewozy:

sieć komunikacyjna na terenie powiatu wodzisławskiego oraz zgodnie z porozumieniami zawartymi z Powiatem Raciborskim i miastem Jastrzębie-Zdrój.

Publication Date2017-04-20
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeDirect award
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationPowiat Wodzisławski
Attention OfArkadiusz Łuszczak
Addressul. Bogumińska 2
TownWodzisław Śląski
Postal Code44-300
Phone+48 324120902
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 24, 2018
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania jest „budowa dwóch bezskratkowych przepompowni ścieków sanitarnych „Gruszkowa” i „Ananasowa” zlokalizowanej przy ul. Czereśniowej i ul. Gruszkowej wraz z przewodami tłocznymi, oraz budowa kanalizacji sanitarnej...
View more
Deadline: Jan 25, 2018
1.Postępowanie o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 5 225 000 EUR, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień...
View more
Deadline: Jan 23, 2018
Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest budowa ścieżki rowerowej relacji Grodzisko – Łomnica wzdłuż drogi krajowej nr 11 (I etap: od DP nr 1942O do ul. Łukowej w Grodzisku) w...
View more