Contract de servicii de proiectare (DALI) si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru investitia „Cresterea eficientei energetice a cladirilor din str. Polona nr. 2 – Camin 3, Camin 4, Camin 5, Camin 6”, pe 3 loturi: lotul 1: Camin 3 si camin 4; lotul 2: Camin 5; lotul 3: Camin 6; in baza contractelor (pe fiecare lot) vor fi prestate urmatoarele servicii: experiza tehnica; auditul energetic conform legislatiei în vigoare; documentia pentru avizarea lucrarilor de interventie, inclusiv devizul general conform HG 907/2016 (DALI); obtinere avize conform certificatului de urbanism, inclusiv mediu, ISC etc.; asistenta tehnica pâna la semnarea contractului de finantare. Documentatia se va elabora în vederea accesarii finantarii nerambursabile din fonduri structurale în cadrul Programul Operational Regional 2014-2020-Axa prioritara 3:„Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B-Cladiri publice”. În acest sens, în elaborarea documentatiei, se vor respecta cerintele Ghidului Solicitantului aferent Axei Domeniului mai sus mentionat.

Deadline Date2017-06-07
Publication Date2017-04-26
CountryRomania
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value48 000
OrganisationMunicipiul Timisoara
Attention OfCoroian Corina
AddressB-dul C. D. Loga nr. 1
TownTimisoara
Postal Code300030
Phone+40 256408367
Fax+40 256408477
Class Code79933000
Class DescriptionDesign support services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-04-21

Design support services

Se vor presta urmatoarele servicii: a) Expertiza tehnica; b) Auditul energetic; c) Doc. pt. avizarea lucrarilor de interventie, inclusiv devizul general conf. HG 907/2016; d) Obtinere avize cf. certificat de urbanism, inclusiv mediu, ISC etc.; e) Asisistenta tehnica pana la semnarea contractului de finantare.

Publication Date2017-04-21
CountryRomania
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
Value48 000
OrganisationMunicipiul Timisoara
Attention OfCorina Coroian
AddressB-dul C. D. Loga nr. 1
TownTimisoara
Postal Code300030
Phone+40 256408367
Fax+40 256408477
Class Code79933000
Class DescriptionDesign support services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 19, 2018
— Lot 1: Consumabile de laborator: Inserturi culturi celulare,— Lot 2: Reactivi de laborator: microARN pentru studii functionale in vitro,— Lot 3: Reactivi chimici: Coloranti pentru studii in vitro,— Lot...
View more
Deadline: Jan 19, 2018
Contract de achizitie publica pentru furnizarea si instalarea/amplasarea sistemului video de supraveghere stradala si dotare Dispecerat in cadrul obiectivului „Sistem de supraveghere video si Dispecerat pentru cresterea sigurantei sociale si...
View more
Deadline: Jan 17, 2018
Scopul acordului-cadru este achizitionarea de medicamente generale, pentru diferite afectiuni, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.— medicamente pentru caile digestive și metabolism,— medicamente pentru sange, organe hematopoietice si ale...
View more