Wsparcie oraz opieka serwisowa oprogramowania Oracle Tuxedo oraz Oracle Salt przez okres maksymalnie 24 miesięcy (zamówienie podstawowe: 12 miesięcy, opcja: 12 m-cy) na posiadane przez Zamawiającego licencje:

Produkt / liczba licencji / CSI

Oracle Service Architecture Leveraging Tuxedo (SALT) – Processor Perpetual / 12/ 18336228

Oracle Service Architecture Leveraging Tuxedo (SALT) – Processor Perpetual / 4 / 16372742

Oracle Tuxedo – Processor Perpetual / 4 / 16372742

Oracle Service Architecture Leveraging Tuxedo (SALT) – Processor Perpetual / 1 / 17779780

Oracle Tuxedo – Processor Perpetual / 118 / 16668998

Oracle Service Architecture Leveraging Tuxedo (SALT) – Processor Perpetual / 8 / 19562528

Oracle Tuxedo – Processor Perpetual / 16 / 19562528

Oracle Tuxedo – Processor Perpetual / 79 / 20854349.

Extended TitleWsparcie oraz opieka serwisowa oprogramowania Oracle Tuxedo oraz Oracle Salt.
Changes
Section:
II.1.4
Previous text:

Wsparcie oraz opieka serwisowa oprogramowania Oracle Tuxedo oraz Oracle Salt przez okres maksymalnie 24 miesięcy (zamówienie podstawowe: 12 miesięcy, opcja: 12 miesięcy) na posiadane przez Zamawiającego licencje:

Produkt / Liczba licencji / CSI

Oracle Service Architecture Leveraging Tuxedo (SALT) – Processor Perpetual / 12/ 18336228

Oracle Service Architecture Leveraging Tuxedo (SALT) – Processor Perpetual / 4 / 16372742

Oracle Tuxedo – Processor Perpetual / 4 / 16372742

Oracle Service Architecture Leveraging Tuxedo (SALT) – Processor Perpetual / 1 / 17779780

Oracle Tuxedo – Processor Perpetual / 118 / 16668998

Oracle Service Architecture Leveraging Tuxedo (SALT) – Processor Perpetual / 8 / 19562528

Oracle Tuxedo – Processor Perpetual / 16 / 19562528

Oracle Tuxedo – Processor Perpetual / 79 / 20854349.

New text:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie opieki serwisowej oraz usług wsparcia oprogramowania ORACLE na posiadane przez Zamawiającego licencje, tj.:

Produkt / Liczba licencji / CSI

Oracle Service Architecture Leveraging Tuxedo (SALT) – Processor Perpetual / 12 / 18336228

Oracle Service Architecture Leveraging Tuxedo (SALT) – Processor Perpetual / 4 / 16372742

Oracle Tuxedo – Processor Perpetual / 4 / 16372742

Oracle Service Architecture Leveraging Tuxedo (SALT) – Processor Perpetual / 1 / 17779780

Oracle Tuxedo – Processor Perpetual / 118 / 16668998

Oracle Service Architecture Leveraging Tuxedo (SALT) – Processor Perpetual / 8 / 19562528

Oracle Tuxedo – Processor Perpetual / 16 / 19562528

Oracle Tuxedo – Processor Perpetual / 79 / 20854349

oraz zapewnienie konwersji modelu licencjonowania z „Processor Perpetual” na „Unlimited License Agreement” w terminie 24 miesięcy, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w zakresie opieki serwisowej lub usług wsparcia po upływie 12 m-cy trwania umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

Section:
II.2.14
Previous text:

Opcje: tak

Opis opcji:

Podstawowe zamówienie obejmuje 12 miesięcy świadczenia usługi serwisowej i opcję na kolejnych 12 miesięcy świadczenia usługi serwisowej.

New text:

Opcje: nie.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2017-10-25
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationZakład Ubezpieczeń Społecznych
Attention OfDepartament Zamówień Publicznych, skrzydło C, 1 piętro, pokój 104
Addressul. Szamocka 3, 5
TownWarsaw
Postal Code01-748
Phone+48 226671703
Fax+48 226671733/36
Class Code72000000
Class DescriptionIT services: consulting, software development, Internet and support
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-04-22

IT services: consulting, software development, Internet and support

Wsparcie oraz opieka serwisowa oprogramowania Oracle Tuxedo oraz Oracle Salt przez okres maksymalnie 24 miesięcy (zamówienie podstawowe: 12 miesięcy, opcja: 12 m-cy) na posiadane przez Zamawiającego licencje:

Produkt / liczba licencji / CSI

Oracle Service Architecture Leveraging Tuxedo (SALT) – Processor Perpetual / 12/ 18336228

Oracle Service Architecture Leveraging Tuxedo (SALT) – Processor Perpetual / 4 / 16372742

Oracle Tuxedo – Processor Perpetual / 4 / 16372742

Oracle Service Architecture Leveraging Tuxedo (SALT) – Processor Perpetual / 1 / 17779780

Oracle Tuxedo – Processor Perpetual / 118 / 16668998

Oracle Service Architecture Leveraging Tuxedo (SALT) – Processor Perpetual / 8 / 19562528

Oracle Tuxedo – Processor Perpetual / 16 / 19562528

Oracle Tuxedo – Processor Perpetual / 79 / 20854349.

Extended TitleWsparcie oraz opieka serwisowa oprogramowania Oracle Tuxedo oraz Oracle Salt.
Extended Description

Wsparcie oraz opieka serwisowa oprogramowania Oracle Tuxedo oraz Oracle Salt.

Publication Date2017-04-22
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationZakład Ubezpieczeń Społecznych
Attention OfDepartament Zamówień Publicznych, skrzydło C, 1 piętro, pokój 104
Addressul. Szamocka 3, 5
TownWarsaw
Postal Code01-748
Phone+48 226671703
Fax+48 226671733/36
Class Code72000000
Class DescriptionIT services: consulting, software development, Internet and support
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 24, 2018
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania jest „budowa dwóch bezskratkowych przepompowni ścieków sanitarnych „Gruszkowa” i „Ananasowa” zlokalizowanej przy ul. Czereśniowej i ul. Gruszkowej wraz z przewodami tłocznymi, oraz budowa kanalizacji sanitarnej...
View more
Deadline: Jan 25, 2018
1.Postępowanie o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 5 225 000 EUR, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień...
View more
Deadline: Jan 23, 2018
Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest budowa ścieżki rowerowej relacji Grodzisko – Łomnica wzdłuż drogi krajowej nr 11 (I etap: od DP nr 1942O do ul. Łukowej w Grodzisku) w...
View more