Wsparcie oraz opieka serwisowa oprogramowania Oracle Tuxedo oraz Oracle Salt przez okres maksymalnie 24 miesięcy (zamówienie podstawowe: 12 miesięcy, opcja: 12 m-cy) na posiadane przez Zamawiającego licencje:

Produkt / liczba licencji / CSI

Oracle Service Architecture Leveraging Tuxedo (SALT) – Processor Perpetual / 12/ 18336228

Oracle Service Architecture Leveraging Tuxedo (SALT) – Processor Perpetual / 4 / 16372742

Oracle Tuxedo – Processor Perpetual / 4 / 16372742

Oracle Service Architecture Leveraging Tuxedo (SALT) – Processor Perpetual / 1 / 17779780

Oracle Tuxedo – Processor Perpetual / 118 / 16668998

Oracle Service Architecture Leveraging Tuxedo (SALT) – Processor Perpetual / 8 / 19562528

Oracle Tuxedo – Processor Perpetual / 16 / 19562528

Oracle Tuxedo – Processor Perpetual / 79 / 20854349.

Extended TitleWsparcie oraz opieka serwisowa oprogramowania Oracle Tuxedo oraz Oracle Salt.
Extended Description

Wsparcie oraz opieka serwisowa oprogramowania Oracle Tuxedo oraz Oracle Salt.

Publication Date2017-04-22
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationZakład Ubezpieczeń Społecznych
Attention OfDepartament Zamówień Publicznych, skrzydło C, 1 piętro, pokój 104
Addressul. Szamocka 3, 5
TownWarsaw
Postal Code01-748
Phone+48 226671703
Fax+48 226671733/36
Class Code72000000
Class DescriptionIT services: consulting, software development, Internet and support
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 29, 2017
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kładki oraz parkingu dla Centrum Integracji Transportu przy ul. Królowej Jadwigi w Jaworznie, w ramach zadania Miejskie Centrum Integracji Transportu (MCIT) w Jaworznie – strefa...
View more
Deadline: Nov 15, 2017
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kładki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Bolkowskiej (dawna Parkowa) nad Kanałem Ulgi w Opolu wraz z budową dojazdów do obiektu oraz budową towarzyszącej infrastruktury technicznej (oświetlenie,...
View more