Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych i usługa druku materiałów promocyjnych określonych w Pakietach nr 1 – 26 dla jednostek organizacyjnych UŁ zgodnie z Zał. nr 1 do SIWZ.

Na realizację przedmiotu zamówienia składają się następujące etapy:

— Przygotowanie do produkcji przedmiotu zamówienia, uzgodnienie z Zamawiającym projektu graficznego,

— Wykonanie, opakowanie, ubezpieczenie, transport do Zamawiającego.

Przygotowany materiał do produkcji wymagać będzie akceptacji Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiety nr 1 – 26.

Extended TitleDostawa materiałów promocyjnych i usługa druku materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych UŁ.
Extended Description

Dostawa materiałów promocyjnych i usługa druku materiałów promocyjnych dla jednostki organizacyjnej UŁ.

Deadline Date2017-11-03
Publication Date2017-10-20
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value77894.86
OrganisationUniwersytet Łódzki
Attention OfJarosław Lizińczyk
Addressul. Narutowicza 68
TownŁódź
Postal Code90-136
Phone+48 426354325
Fax+48 426354326
Class Code39294100
Class DescriptionInformation and promotion products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-04-25

Information and promotion products

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych i usługa druku materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych UŁ.

Na realizację przedmiotu zamówienia składają się następujące etapy:

— Przygotowanie do produkcji przedmiotu zamówienia, uzgodnienie z Zamawiającym projektu graficznego,

— Wykonanie, opakowanie, ubezpieczenie, transport do Zamawiającego.

Przygotowany materiał do produkcji wymagać będzie akceptacji Zamawiającego.

Extended TitleDostawa materiałów promocyjnych i usługa druku materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych UŁ.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych i usługa druku materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych UŁ.

Na realizację przedmiotu zamówienia składają się następujące etapy:

— Przygotowanie do produkcji przedmiotu zamówienia, uzgodnienie z Zamawiającym projektu graficznego,

— Wykonanie, opakowanie, ubezpieczenie, transport do Zamawiającego.

Przygotowany materiał do produkcji wymagać będzie akceptacji Zamawiającego.

Publication Date2017-04-25
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value670000.00
OrganisationUniwersytet Łódzki
Attention OfJarosław Lizińczyk
Addressul. Narutowicza 68
TownŁódź
Postal Code90-136
Phone+48 426354287
Fax+48 426354326
Class Code39294100
Class DescriptionInformation and promotion products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 24, 2018
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania jest „budowa dwóch bezskratkowych przepompowni ścieków sanitarnych „Gruszkowa” i „Ananasowa” zlokalizowanej przy ul. Czereśniowej i ul. Gruszkowej wraz z przewodami tłocznymi, oraz budowa kanalizacji sanitarnej...
View more
Deadline: Jan 25, 2018
1.Postępowanie o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 5 225 000 EUR, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień...
View more
Deadline: Jan 23, 2018
Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest budowa ścieżki rowerowej relacji Grodzisko – Łomnica wzdłuż drogi krajowej nr 11 (I etap: od DP nr 1942O do ul. Łukowej w Grodzisku) w...
View more