Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka oraz Gminy Hajnówka będącej stroną porozumienia międzygminnego, dla którego Gmina Miejska Hajnówka jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Zamówienie obejmuje wykonywanie regularnego i przewozu osób na liniach autobusowych nr 1 i 2s na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka oraz nr 2 na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka i Gminy Hajnówka.

Publication Date2017-04-26
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeDirect award
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationGmina Miejska Hajnówka
Attention OfEugeniusz Wiluk
Addressul. Aleksego Zina 1
TownHajnówka
Postal Code17-200
Phone+48 856822702
Fax+48 856743746
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 24, 2018
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w granicy pasa drogowego do działek (zabudowanych lub posiadających pozwolenie na budowę budynku) zlokalizowanych wzdłuż...
View more
Deadline: Jan 23, 2018
Rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku od KM 5+058,59 do KM 5+964,23 (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką...
View more
Deadline: Jan 24, 2018
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305 - Brenno (od km 0+000 do km 2+120).Zakres inwestycji obejmuje m.in.,roboty ziemne, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa wiążąca...
View more