Dostawa napowietrznych kabli i przewodów elektroenergetycznych.

Extended TitleDostawa napowietrznych kabli i przewodów elektroenergetycznych na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A.
Extended Description

Kable elektroenergetyczne samonośne o izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie się płomienia z żyłami aluminiowymi na napięcie 0,6/1kV oznakowane wzdłużnymi karbami, typu AsXSn; przewody elektroenergetyczne samonośne z żyłami ze stopu aluminium i izolacji, z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie się płomienia, uszczelnione przed wzdłużną penetracją wilgoci do budowy linii 12/20kV, typu AASXSn; przewody elektroenergetyczne gołe do linii napowietrznych typu AL oraz AFL.

Deadline Date2017-12-13
Publication Date2017-11-24
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationTauron Dystrybucja S.A.
Attention OfMaciej Zimny
Addressul. Podgórska 25
TownKrakow
Postal Code31-035
Phone+48 71/8895014
Fax+48 71/8895067
Class Code31321100
Class DescriptionOverhead power lines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-11-21

Transformers

Dostawa transformatorów SN/nN.

Extended TitleDostawa transformatorów SN/nN na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A.
Extended Description

Dostawa transformatorów olejowych do 160 kVA.

Deadline Date2017-12-05
Publication Date2017-11-21
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationTauron Dystrybucja S.A.
Attention OfAleksander Litwin
Addressul. Podgórska 25A
TownKrakow
Postal Code31-035
Phone+48 71/8895204
Fax+48 71/8895067
Class Code31170000
Class DescriptionTransformers
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-08-24

Power distribution cables

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kabli elektroenergetycznych nN i SN na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A.

Extended TitleDostawy kabli elektroenergetycznych nN i SN na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A.
Extended Description

Kable elektroenergetyczne czterożyłowe i jednożyłowe z żyłami roboczymi aluminiowymi oraz miedzianymi, o izolacji z polietylenu sieciowanego (XLPE) i powłoce z polichlorku winylu (PVC) z warstwą wewnętrzną wykonaną jako warstwą wytłoczoną, na napięcie znamionowe U0/U = 0,6/1 kV.

Deadline Date2017-09-15
Publication Date2017-08-24
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationTauron Dystrybucja S.A.
Attention OfMaciej Zimny
Addressul. Jasnogórska 11
TownKrakow
Postal Code31-358
Phone+48 71/8895014
Fax+48 71/8895067
Class Code31320000
Class DescriptionPower distribution cables
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-06-30

Cable connectors

Dostawa zestawów złączowych, złączowo-pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A.

Extended TitleDostawa zestawów złączowych, złączowo-pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A. nr referencyjny: 2017/TD-CN/TD-CN/02386/S.
Extended Description

Oddział w Jeleniej Górze, Oddział w Legnicy, Oddział w Wałbrzychu, Oddział we Wrocławiu;

Deadline Date2017-07-14
Publication Date2017-06-30
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationTauron Dystrybucja S.A.
Attention OfAleksander Litwin
Addressul. Jasnogórska 11
TownKrakow
Postal Code31-358
Phone+48 71/8895204
Fax+48 71/8895067
Class Code44322200
Class DescriptionCable connectors
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-04-27

Transformers

Dostawa transformatorów SN/nN.

Extended TitleDostawa transformatorów SN/nN.
Extended Description

Dostawa transformatorów olejowych do 160 kVA.

Deadline Date2018-04-26
Publication Date2017-04-27
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeNot applicable
Contract TypeCombined
Award CriteriaNot applicable
OrganisationTauron Dystrybucja S.A.
Attention OfMałgorzata Stępień
Addressul. Jasnogórska 11
TownKrakow
Postal Code31-358
Phone+48 71/8895049
Fax+48 71/8895067
Class Code31170000
Class DescriptionTransformers
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 28, 2017
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) remont, przebudowę i termomodernizację budynku Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego w części wysokiej i niskiej, 2) termomodernizację budynków Centrum Kształcenia Językowego, auli i stołówki w kompleksie budynków...
View more
Deadline: Jan 8, 2018
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji wentylacji i oddymiania garażu dla budowy budynku wielorodzinnego nr 4 zlokalizowanego w Żorach, przy Alei Zjednoczonej Europy.
View more
Deadline: Dec 28, 2017
3 Zadania: 1-Roboty rozbiórkowe, czyszczenie terenu, wykoszenie chwastów, samosiewów, wycinka i karczowanie drzew, usunięcie karpin, pielęgnacja drzewostanu, utylizacja gruzu, śmieci i masy organicznej, demontaż nieczynnych słupów energetycznych. 2-Wykonanie urządzenia zabawowego...
View more