Publiczny transport drogowy na linii użyteczności publicznej. Regularny przewóz osób w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej przebiegających na obszarze gminy Widuchowa.

Publication Date2017-04-28
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationUrząd Gminy Widuchowa
Attention OfJanina Stojek
Addressul. Grunwaldzka 8
TownWiduchowa
Postal Code74-120
Phone+48 914167255
Fax+48 914167281
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 30, 2017
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Pawilonu M-VIII Krakowskiego Szpital Specjalistycznego im. Jana Pawła II wraz z budową wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz przebudową i budową zewnętrznych instalacji...
View more
Deadline: Nov 7, 2017
Zakres rzeczowy projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” obejmuje wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową „Rozbudowy i przebudowy drogi gminnej Nr 106253B Choroszcz-Jeroniki-Łyski wraz...
View more
Deadline: Oct 31, 2017
Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi rowerowej łącznej długości ok. 2,67 km między miejscowościami Ińsko i Storkowo. Ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej będzie przebiegała wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 151 oraz drogi...
View more