Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach odrębnych zadań:

1) Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zad. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna

2) Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zad. Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ul. Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław

3) Pełnienie pełno-branżowego nadzoru inwestorskiego dla zad. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania internatu ZSRB na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z termomodernizacją budynku

4) Pełnienie pełno-branżowego nadzoru inwestorskiego dla zad. Budowa infrastruktury wraz z punktami ładowania autobusów na zajezdni MZK w Lesznie

5) Pełnienie pełno-branżowego nadzoru inwestorskiego dla zad. Budowa pętli autobusowych na ul. Rejtana i ul. Jagiełły

6) Pełnienie pełno-branżowego nadzoru inwestorskiego dla zad. Rozbudowa i przebudowa kręgielni przy ul. Strzeleckiej w Lesznie.

Extended TitleŚwiadczenie usług nadzoru inwestorskiego.
Extended Description

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n.: Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna. Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna. Zakres prac budowlanych obejmuje 5 etapów.

Publication Date2017-04-29
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
Value853658.54
OrganisationMiasto Leszno
Attention OfUrząd Miasta Leszna – Biuro Projektów Współfinansowanych, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
Addressul. Kazimierza Karasia 15
TownLeszno
Postal Code64-100
Phone+48 655206216
Fax+48 655206216
Class Code71520000
Class DescriptionConstruction supervision services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 30, 2017
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Pawilonu M-VIII Krakowskiego Szpital Specjalistycznego im. Jana Pawła II wraz z budową wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz przebudową i budową zewnętrznych instalacji...
View more
Deadline: Nov 7, 2017
Zakres rzeczowy projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” obejmuje wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową „Rozbudowy i przebudowy drogi gminnej Nr 106253B Choroszcz-Jeroniki-Łyski wraz...
View more
Deadline: Oct 31, 2017
Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi rowerowej łącznej długości ok. 2,67 km między miejscowościami Ińsko i Storkowo. Ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej będzie przebiegała wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 151 oraz drogi...
View more