Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach odrębnych zadań:

1) Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zad. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna

2) Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zad. Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ul. Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław

3) Pełnienie pełno-branżowego nadzoru inwestorskiego dla zad. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania internatu ZSRB na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z termomodernizacją budynku

4) Pełnienie pełno-branżowego nadzoru inwestorskiego dla zad. Budowa infrastruktury wraz z punktami ładowania autobusów na zajezdni MZK w Lesznie

5) Pełnienie pełno-branżowego nadzoru inwestorskiego dla zad. Budowa pętli autobusowych na ul. Rejtana i ul. Jagiełły

6) Pełnienie pełno-branżowego nadzoru inwestorskiego dla zad. Rozbudowa i przebudowa kręgielni przy ul. Strzeleckiej w Lesznie.

Extended TitleŚwiadczenie usług nadzoru inwestorskiego.
Extended Description

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n.: Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna. Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna. Zakres prac budowlanych obejmuje 5 etapów.

Publication Date2017-04-29
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
Value853658.54
OrganisationMiasto Leszno
Attention OfUrząd Miasta Leszna – Biuro Projektów Współfinansowanych, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
Addressul. Kazimierza Karasia 15
TownLeszno
Postal Code64-100
Phone+48 655206216
Fax+48 655206216
Class Code71520000
Class DescriptionConstruction supervision services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 24, 2018
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w granicy pasa drogowego do działek (zabudowanych lub posiadających pozwolenie na budowę budynku) zlokalizowanych wzdłuż...
View more
Deadline: Jan 23, 2018
Rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku od KM 5+058,59 do KM 5+964,23 (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką...
View more
Deadline: Jan 24, 2018
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305 - Brenno (od km 0+000 do km 2+120).Zakres inwestycji obejmuje m.in.,roboty ziemne, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa wiążąca...
View more