Deze tender betreft de Europese openbare aanbesteding voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van elektrotechnische werken voor waterschap Scheldestromen, hierna te noemen de aanbestedende dienst. Voor deze aanbesteding is de ARW 2016 van toepassing.

Waterschap Scheldestromen verzorgt onder andere het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer in de provincie Zeeland. Daartoe worden een groot aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties, rioolgemalen, poldergemalen en stuwen in het verzorgingsgebied geëxploiteerd en onderhouden.

Waterschap Scheldestromen verwacht de komende periode van 4 jaar veel opdrachten te verstrekken op het gebied van het uitvoeren van elektrotechnische werken in het kader van verbouw, nieuwbouw, onderhoud en storingsherstel van deze installaties.

Extended TitleRaamovereenkomst voor het uitvoeren van elektrotechnische werken.
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2017-11-10
New text:
2017-12-05
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2017-11-10
New text:
2017-12-05
Deadline Date2017-12-05
Publication Date2017-10-21
CountryNetherlands
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWaterschap Scheldestromen
Attention OfSandro Eversdijk
AddressKanaalweg 1
TownMiddelburg
Postal Code4337 PA
Phone+31 882461000
Class Code45310000
Class DescriptionElectrical installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-10-04

Electrical installation work

Deze tender betreft de Europese openbare aanbesteding voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van elektrotechnische werken voor waterschap Scheldestromen, hierna te noemen de aanbestedende dienst. Voor deze aanbesteding is de ARW 2016 van toepassing.

Waterschap Scheldestromen verzorgt onder andere het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer in de provincie Zeeland. Daartoe worden een groot aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties, rioolgemalen, poldergemalen en stuwen in het verzorgingsgebied geëxploiteerd en onderhouden.

Waterschap Scheldestromen verwacht de komende periode van 4 jaar veel opdrachten te verstrekken op het gebied van het uitvoeren van elektrotechnische werken in het kader van verbouw, nieuwbouw, onderhoud en storingsherstel van deze installaties.

Extended TitleRaamovereenkomst voor het uitvoeren van elektrotechnische werken.
Extended Description

In het gebied van waterschap Scheldestromen bevinden zich een groot aantal water kwaliteit- en kwantiteitsobjecten t.b.v. het transport, behandeling en afvoer van afval- en oppervlakte-water.

Voor het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden aan deze objecten zal een raamovereenkomst worden gesloten met een aantal te selecteren aannemers. Aan de geselecteerde aannemers zal vervolgens het werk op verschillende manieren worden aangeboden.

Het werk binnen deze raamovereenkomst bestaat uit:

— De detail engineering van elektrische schakelkasten, de fabricage van de kastenbouw, het transport naar de bouwplaats, de installatie, het testen, het opstarten en de over-dracht van de nieuwe elektrotechnische installatie en meet- en regeltechnische installatie aan de opdrachtgever.

— De levering, installatie en aansluiting van alle benodigde bedienings-, besturings- en veldapparatuur, analyseapparatuur, kasten, rangeerverdelers, kabels, kabelladders, lasdozen, ondersteuningsconstructies, installatiematerialen, enz.

— Het uitvoeren van testen en kalibratie van alle geleverde apparatuur.

— De levering, installatie en aansluiting van alle benodigde elektrotechnische apparatuur inclusief schakel- en besturingskasten, licht- en krachtverdeelinrichtingen, aarding-, en potentiaalvereffeningsinstallatie, gebouw- en terreinverlichting, kasten, kabels, kabelladders, lasdozen, ondersteuningsconstructies, installatiematerialen, enz.

— Het beschikbaar stellen en inzetten van voldoende gekwalificeerd personeel tijdens installatie, inbedrijfname en overdracht.

— Coördinatie met directie, overige aannemers en nutsbedrijven.

— Slopen en afvoeren van niet herbruikbare materialen, waaronder eventuele kabels, bevestigingsmaterialen, schakelkasten, koppelkast, buitenkast, enz.

— Het programmeren en in bedrijf stellen van de stuwen volgens het standaard programma waterschap Scheldestromen.

— Coderen van de gehele installatie d.m.v. resopalplaatjes, kabel- en adernummers.

— Het laten keuren van de gehele elektrische installaties door de directie aangegeven onafhankelijke keuringsinstantie, binnen 1 week na inbedrijfname.

— De aanmaak en levering van alle vereiste documenten, handboeken en tekeningen tot en met het verzorgen van de benodigde bescheiden voor het verkrijgen van alle voor de installatie vereiste goedkeuringen van overheidsinstanties.

De bovengenoemde lijst met werkzaamheden is niet uitputtend.

Deadline Date2017-11-10
Publication Date2017-10-04
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWaterschap Scheldestromen
Attention OfSandro Eversdijk
AddressKanaalweg 1
TownMiddelburg
Postal Code4337 PA
Phone+31 882461000
Class Code45310000
Class DescriptionElectrical installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 11, 2017
Opdrachtgever wenst een tweetal veegwagens aan te kopen onder gebruikmaking van:1. onderhoud,2. inruil huidige veegwagen.
View more
Deadline: Dec 6, 2017
De doelstelling van deze aanbesteding is de behoefte aan printen, kopiëren en scannen (via de MFP's) van de aanbestedende dienst optimaal in te vullen. De aanbestedende dienst wenst dit doel...
View more
Deadline: Dec 4, 2017
Levering en onderhoud van autoladders met knikarm.
View more