Det hermed udbudte hovedentreprisekontrakt vedrører modernisering — herunder miljøsanering — af bygning 358 for etablering af tidsvarende kontorer, undervisnings- og læringsrum samt studiemiljø for DTU Management Engineering. Moderniseringen vil ske inden for rammerne af bygningens overordnede disponering og overordnede bygningsstruktur. Bygningen er opført i 1967

Bygningens nuværende stand er meget forskelligartet. Cirka halvdelen af bygningen, som hidtil har huset Maskinmesterskolen, er nedslidt tillige med udleverings- og opholdsarealer i tilknytning til kantinen, toiletkernerne, omklædningsfaciliteter og belysningsniveauet. Øvrige arealer er i rimelig stand.

Materiale om udbud og projekt er frit tilgængeligt via iBinder.

Extended TitleBygning 58 Institut og læringsrum.
Extended Description

Der henvises til punkt II.1.4) samt udbudsmaterialet, som er frit tilgængeligt via udbudsportalen iBinder.

Deadline Date2017-11-03
Publication Date2017-10-05
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationCampus Service — Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Attention OfLouise Bruhn Petersen
AddressEnergivej, Bygning 409
TownKongens Lyngby
Postal Code2800
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 3, 2017
This tender procedure concerns the award of a contract regarding one (1) new fully equipped Station Vessel (workboat), including initial spare part packages and training for operation in the waters...
View more
Deadline: Oct 30, 2017
Udbuddet vedrører indkøb af nedenstående fødevarer til produktion af mad ved køkkenområdet i Hjørring Kommune.Udbuddet er opdelt i 6 delkontrakter med i alt 399 fødevarer:Delaftale 1: Mælkeprodukter, æg, ost, smør,...
View more
Deadline: Nov 13, 2017
SKI udbyder aftale vedrørende levering af tablets, kompatibelt tilbehør og tilknyttede serviceydelser, som benævnes »50.43 Tablets«. Udbuddet gennemføres på vegne af SKI's kunder, der er oplistet i bilag I. Formålet...
View more