Nyopførelse af et gymnasium i totalentreprise til NEXT Uddannelse København. Byggeriet skal være i 5 etager på ca. 10 350 m². med et udeareal på ca. 8 250 m² i Albertslund Kommune.

Extended TitleUdbud af totalentreprise vedr. Vestskoven gymnasium.
Extended Description

Der er udarbejdet et skitseprojekt for den nye bygning som er tilpasset den kommende lokalplan for området. Ingeniørprojekt er på byggeprogramniveau. Bygningen er i 5 etager, hvor de 2 nederste etager danner grundbasen og etage 2 -5 er »tårnet« med et gennemgående atrium. Herudover kælder og taghuse til teknik. Grunden er ca. 10 000 m² og der skal disponeres parkeringsarealer samt grønne områder.

Deadline Date2017-11-01
Publication Date2017-10-05
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value200000000.00
OrganisationNEXT Uddannelse København
Attention OfMerete Vestergaard
AddressCarl Jacobsens Vej 25
TownValby
Postal Code2500
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 24, 2017
Udbuddet omfatter udskiftning og renovering af CTS-anlæg på en række af Københavns Ejendomme og Indkøbs (KEID) ejendomme. KEID har modtaget bevilling i en størrelsesorden af 70 mio. kr. til udførelsen...
View more
Deadline: Nov 23, 2017
Udbuddet omfatter helhedsrenovering for en almen boligafdeling bestående af 247 boliger fordelt på 4 stk. 3-etages blokke med kældre og uudnyttet tagrum, samt Centertorv.Afdelingen er beliggende i 5200 Odense V.
View more
Deadline: Nov 15, 2017
Arbejdet omhandler udførelse af landskab og terræn ved Rigshospitalets ny Nordfløj, som en del af det samlede »Det Nye Rigshospital, Kvalitetsfondsprojekt«Byggefeltet er beliggende i Rigshospitalets periferi og afgrænses mod nord...
View more