Byggemodning af erhvervsområde for Odense, bestående af ca. 44 ha og 1 200 meter nye veje, etablering af nyt signalreguleret kryds og fremføring af forsyningsledninger.

Etablering af diverse ledningsanlæg herunder ca. 1 500 m i Ø200-Ø1600 mm i dybder fra ca. 3 til ca. 11 m.

Extended TitleByggemodning i forbindelse med erhvervsudstykning i Højme.
Extended Description

Byggemodning af ca. 44 ha, bestående af ca. 9 udstykninger jf. lokalplanforslag »6-803 — Erhvervsområde ved Fynske Motorvej, Højme«. Projektet består af: Stamvej på 955 meter og en sidevej på ca. 216 meter. Vejene har et udlæg på 18 meter, bestående af 2 x 3,5 meter kørebane, 2 x 2,5 meter skillerabat, 2 x 2,25 meter fællessti og 0,75 meter yderrabat.

Stamvej udføres med vendeplads dimensioneret for modulvogntog.

Til arbejdet hører koordinering med og forventeligt gravning for ledningsejere, idet forsyningsledninger skal føres med frem i byggemodningen.

Stamvejen tilsluttes Holkebjergvej i et nyt signalreguleret kryds. Her etableres venstresvingsbane fra syd og højresvingsbane fra nord på Holkebjegvej. På stamvejen etableres til tilfarter til krydset. Som 4. ben i krydset er eksisterende vejadgang for virksomheden Micro Matic.

Etablering af ledningsanlæg bestående af:

— Ca. 1 500 m hovedledninger i Ø200-Ø1600 mm i dybder fra ca. 3 til ca. 11.

— Ca. 250 m stikledninger i Ø200-Ø700 mm i dybder fra ca. 3 til ca. 11 m

— Hovedledningsbrønde i dimensioner Ø1250- Ø2000 mm og dybder far 3 til 11 m

— Skelbrønde i dimension Ø600- Ø1250 mm i dybder fra 3 til 11 m.

Arbejdet skal udføres i perioden 8.1.2018-3.10.2018. Der er indlagt 2 færdiggørelsesterminer i anlægsforløbet:

— Færdiggørelse af de første 400 meter vej den 28.3.2018.

— Færdiggørelse af krydset på Holkebjergvej den 17.4.2018.

Prækvalifikationsfasen er beskrevet I udbudsdokumentet »prækvalifikationsbetingelser«.

Tilbudsfasen er beskrevet I udbudsdokumentet »Konkurrencebetingelser«.

Deadline Date2017-11-03
Publication Date2017-10-05
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value36000000.00
OrganisationOdense Kommune
Attention OfGert Holst Hansen
AddressNørregade 36
TownOdense
Postal Code5000
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 20, 2017
Arbejdernes Andelsboligforening Kolding, Afd. 66 v/ Bovia har indgået aftale med DN Group A/S om projektering og udførelse af nøglefærdigt byggeri omfattende 6 290 m² ungdomsboliger på ejendommen matr. nr....
View more
Deadline: Dec 11, 2017
This tender procedure concerns the award of ‘Metal objects’ used on soldier's distinction, regiments tag, metal buttons, and/or a coat of arms, etc. Please see Appendix A.
View more
Deadline: Nov 20, 2017
The acquisition concerns delivery of Parachutist Oxygen Systems and is intended to be used for high altitude jumping in the Danish Defence.
View more