Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky do nového pavilonu chirurgických oborů.

Extended TitleNMR a přístroje do prostředí NMR.
Extended Description

Předmětem veřejné zakázky je v současné chvíli zadavatelem předpokládané množství položek k dodání:1 ks MR systém, 1 ks přístroj anesteziologický do prostředí magnetické rezonance, 1 ks monitor vitálních funkcí do prostředí magnetické rezonance, 1 ks oxymetr pulsní do prostředí magnetické rezonance, 1 ks pumpa infuzní do prostředí magnetické rezonance, 1 ks ventilátor plicní transportní do prostředí magnetické rezonance. Předmětem veřejné zakázky je také poskytnutí pozáručního servisu na dodávané přístroje zdravotnické techniky, a to v délce 6 let ode dne skončení záruční doby. Podrobný popis předmětu plnění, zejména vymezení technických podmínek a specifikace, bude uveden v zadávací dokumentaci.

Publication Date2017-10-05
CountryCzech Republic
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationNemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Attention OfRTS, a.s., divize Veřejných zakázek; Hlaváč Roman
AddressPurkyňovo nám. 133/2
TownTřebíč
Postal Code674 01
Phone+420 545120289
Fax+420 545120210
Class Code33111610
Class DescriptionMagnetic resonance unit
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 18, 2018
Předmětem Veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu potřebném pro rekonstrukci 3 ks výtahů, umístěných v pavilonu „G“ budovy gynekologicko-porodnického oddělení a dále dostavba nadzemní chodby SO 36b, v Oblastní...
View more
Deadline: Dec 15, 2017
Předmětem díla jsou stavební práce v objektu odloučeného pracoviště SPŠ Hronov ve Vrchlického ulici.Jedná se o úpravy budovy školy - rekonstrukce stávajících odborných učeben, kompletní sanaci vlhkosti zdiva v 1....
View more
Deadline: Dec 13, 2017
Předmětem plnění je vybudování novostavby výukového pavilonu; terénní a sadové úpravy; zpevněné plochy; komunikace a chodníků; úpravu oplocení; napojení nového osvětlení areálu při vzniklé komunikaci; přeložky sítí; přípojky kanalizace, plynovodu,...
View more