Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky do nového pavilonu chirurgických oborů.

Extended TitleNMR a přístroje do prostředí NMR.
Extended Description

Předmětem veřejné zakázky je v současné chvíli zadavatelem předpokládané množství položek k dodání:1 ks MR systém, 1 ks přístroj anesteziologický do prostředí magnetické rezonance, 1 ks monitor vitálních funkcí do prostředí magnetické rezonance, 1 ks oxymetr pulsní do prostředí magnetické rezonance, 1 ks pumpa infuzní do prostředí magnetické rezonance, 1 ks ventilátor plicní transportní do prostředí magnetické rezonance. Předmětem veřejné zakázky je také poskytnutí pozáručního servisu na dodávané přístroje zdravotnické techniky, a to v délce 6 let ode dne skončení záruční doby. Podrobný popis předmětu plnění, zejména vymezení technických podmínek a specifikace, bude uveden v zadávací dokumentaci.

Publication Date2017-10-05
CountryCzech Republic
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationNemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Attention OfRTS, a.s., divize Veřejných zakázek; Hlaváč Roman
AddressPurkyňovo nám. 133/2
TownTřebíč
Postal Code674 01
Phone+420 545120289
Fax+420 545120210
Class Code33111610
Class DescriptionMagnetic resonance unit
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 28, 2017
Předmětem plnění jsou stavební práce blíže specifikovány v zadávací dokumentaci.
View more
Deadline: Nov 22, 2017
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba domova pro seniory s kapacitou 102 jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením sestávající ze 4 budov o celkové zastavěné ploše 14.980 m2 a...
View more
Deadline: Oct 24, 2017
Předmětem této veřejné zakázky na stavební práce je rozšíření stávajícího pracoviště na překládku přepravních jednotek, které bylo vybudováno v rámci předchozí, II. etapy výstavby. Bude zde manipulováno se všemi druhy...
View more