Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η τοποθέτηση ενός σύγχρονου ψηφιακού στεφανιογράφου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Extended TitleΠρομήθεια και εγκατάσταση νέου ψηφιακού στεφανιογράφου στο Π.Γ.Ν.Α.
Extended Description

Η Διακήρυξη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση στο Νοσοκομείο ενός σύγχρονου ψηφιακού Στεφανιογράφου για τις ανάγκες του Αιμοδυναμικού τμήματος του Νοσοκομείου.

Deadline Date2017-11-07
Publication Date2017-10-05
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value604838.71
OrganisationΠανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου — Νοσηλευτική Μονάδα Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
Attention OfΠανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου — Νοσηλευτική Μονάδα Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
AddressΔραγάνα Αλεξανδρούπολης
TownAlexandroupolis
Postal Code68100
Phone+30 2551353423
Fax+30 2551353409
Class Code33111721
Class DescriptionDigital angiography devices
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 23, 2017
Προμήθεια αναλωσίμου υλικού εργαστηρίων για ένα έτος.
View more
Deadline: Dec 10, 2017
Προμήθεια «Ειδών εξωσωματικής κυκλοφορίας». (CPV: 33186000-7 Μονάδα Εξωσωματικής Κυκλοφορίας).
View more
Deadline: Nov 23, 2017
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η βελτίωση του Περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των εκπομπών ρύπων στο Δημοτικό φωτισμό εξωτερικών δημόσιων χώρων και οδών με την μελέτη προμήθειας:...
View more