Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu, podľa technickej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch v Prílohe č. 4 Opis predmetu zákazky, t. j. dodávka osobných ochranných pracovných pomôcok pre R-kategóriu v množstvách a lehotách špecifikovaných v samostatných čiastkových objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa vrátane dopravy na miesto určenia, kde každý výrobok musí byť označený:

— názvom výrobcu,

— piktogramami ošetrenia predmetu zákazky (pranie, žehlenie, bielenie, chemické čistenie, sušenie),

— informáciami (návod na použitie) výrobcu v súlade s príslušnými normami a označenie s príslušnými normami,

— veľkosťou dodávaného sortimentu veľkosť podľa veľkostných tabuliek,

— príslušnými normami ochrany,

— dátumom výroby a záručnou lehotou.

Ku každému kusu tovaru musí byť priložená písomná informácia (návod na použitie) výrobcu v súlade s príslušnými normami.

Extended TitleOsobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu.
Extended Description

Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu, podľa technickej špecifikácie a jednotkových množstiev uvedených v súťažných podkladoch v Prílohe č. 4 Opis predmetu zákazky.

Deadline Date2017-11-20
Publication Date2017-10-05
CountrySlovak Republic
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value1500000.00
OrganisationLesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Attention OfIng. Jarmila Bornemisová
AddressNámestie SNP 8
TownBanská Bystrica
Postal Code975 66
Phone+421 484344264
Fax+421 484344191
Class Code18100000
Class DescriptionOccupational clothing, special workwear and accessories
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 21, 2017
Predmetom zákazky je nákup očkovacích látok:— očkovacia látka proti kliešťovej encefalitíde,— očkovacia látka proti hepatitíde,spolu s ich dodávkou do miesta plnenia v súlade s požiadavkami na ich odbornú manipuláciu, stanovenými...
View more
Antineoplastické činidlá pre nemocničnú lekáreň Špecializovanej nemocnie sv. Svorada Zobor, n.o.
View more
Deadline: Dec 14, 2017
Predmetom obstarávania je technologické vybavenie spoločnosti Hostin, s.r.o.
View more