Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej mające na celu usunięcie skutków nawałnicy, która miała miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku, polegające na wykonywaniu pozyskaniu i zrywce wywrotów i złomów powstałych na skutek nawałnicy.

Przedmiotem negocjacji będzie lokalizacja wykonywania prac, możliwa ilość drewna do pozyskania do 31.12.2017 roku oraz uzgodnienia minimalnych wymagań odnośnie ilości i typu sprzętu i personelu, którym musi dysponować Wykonawca aby wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia określający lokalizację oraz szacunkową ilość drewna do pozyskania określają załącznik od nr 1/1 do nr 1/19.

Opis technologii wykonawstwa prac leśnych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia.

Extended TitleUzasadnienie prawne: Ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a.
Changes
Section:
II.1.1
Previous text:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej mające na celu usunięcie skutków nawałnicy, która miała miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku, polegające na wykonywaniu pozyskaniu i zrywce wywrotów i złomów powstałych na skutek nawałnicy.

Przedmiotem negocjacji będzie lokalizacja wykonywania prac, możliwa ilość drewna do pozyskania do 31.12.2017 roku oraz uzgodnienia minimalnych wymagań odnośnie ilości i typu sprzętu i personelu, którym musi dysponować Wykonawca aby wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia określający lokalizację oraz szacunkową ilość drewna do pozyskania określają załącznik od nr 1/1 do nr 1/19.

Opis technologii wykonawstwa prac leśnych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia.

New text:

Wykonywanie usług leśnych związanych z usuwaniem skutków nawałnicy na terenie Nadleśnictwa Lipusz.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2017-10-06
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeNegotiated without a prior call for competition
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationSkarb Państwa –Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Lipusz
Attention OfBożena Suchy Lipińska
Addressul. Brzozowa 2
TownLipusz
Postal Code83-424
Phone+49 586800781
Fax+49 586800799
Class Code77200000
Class DescriptionForestry services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-10-05

Forestry services

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej mające na celu usunięcie skutków nawałnicy, która miała miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku, polegające na wykonywaniu pozyskaniu i zrywce wywrotów i złomów powstałych na skutek nawałnicy.

Przedmiotem negocjacji będzie lokalizacja wykonywania prac, możliwa ilość drewna do pozyskania do 31.12.2017 roku oraz uzgodnienia minimalnych wymagań odnośnie ilości i typu sprzętu i personelu, którym musi dysponować Wykonawca aby wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia określający lokalizację oraz szacunkową ilość drewna do pozyskania określają załącznik od nr 1/1 do nr 1/19.

Opis technologii wykonawstwa prac leśnych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia.

Extended TitleUzasadnienie prawne: Ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej mające na celu usunięcie skutków nawałnicy, która miała miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku, polegające na wykonywaniu pozyskaniu i zrywce wywrotów i złomów powstałych na skutek nawałnicy.

Przedmiotem negocjacji będzie lokalizacja wykonywania prac, możliwa ilość drewna do pozyskania do 31.12.2017 roku oraz uzgodnienia minimalnych wymagań odnośnie ilości i typu sprzętu i personelu, którym musi dysponować Wykonawca aby wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia określający lokalizację oraz szacunkową ilość drewna do pozyskania określa załącznik nr 1/17 do zaproszenia do negocjacji.

Opis technologii wykonawstwa prac leśnych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia.

Publication Date2017-10-05
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeNegotiated without a prior call for competition
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
Value57793640.00
OrganisationSkarb Państwa- Państwowe Gospodarstwo Leśne- Lasy Państwowe- Nadleśnictwo Lipusz
Attention OfBożena Suchy Lipińska
Addressul. Brzozowa 2
TownLipusz
Postal Code83-424
Phone+49 586800781
Fax+49 586800799
Class Code77200000
Class DescriptionForestry services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 24, 2018
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w granicy pasa drogowego do działek (zabudowanych lub posiadających pozwolenie na budowę budynku) zlokalizowanych wzdłuż...
View more
Deadline: Jan 23, 2018
Rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku od KM 5+058,59 do KM 5+964,23 (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką...
View more
Deadline: Jan 24, 2018
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305 - Brenno (od km 0+000 do km 2+120).Zakres inwestycji obejmuje m.in.,roboty ziemne, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa wiążąca...
View more