Bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1867, poz. 1920 i poz. 1954, z 2017 r. poz. 730 i poz. 60).

Publication Date2017-10-05
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeDirect award
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationMiasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta BełchatowaPL
Attention OfJarosław Brózda, Lucyna Obuchowska
Addressul. Kościuszki 1
TownBełchatów
Postal Code97-400
Phone+44 7335269
Fax+44 6326923
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 24, 2018
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w granicy pasa drogowego do działek (zabudowanych lub posiadających pozwolenie na budowę budynku) zlokalizowanych wzdłuż...
View more
Deadline: Jan 23, 2018
Rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku od KM 5+058,59 do KM 5+964,23 (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką...
View more
Deadline: Jan 24, 2018
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305 - Brenno (od km 0+000 do km 2+120).Zakres inwestycji obejmuje m.in.,roboty ziemne, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa wiążąca...
View more