Gminne przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Kwilcz z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kwilcz.

Deadline Date2018-11-30
Publication Date2017-11-04
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
OrganisationGmina Kwilcz
Attention OfJoanna Kościk-Ciuraj
Addressul. Kard. St. Wyszyńskiego 23
TownKwilcz
Postal Code64-420
Phone+48 612915065
Fax+48 612915264
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 2, 2018
Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2.Zakres robót budowlanych do wykonania:Rozbudowa i nadbudowa budynku administracyjnego wraz z robotami remontowymi budynku administracyjnego w...
View more
Deadline: Jan 11, 2018
Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + most...
View more
Deadline: Jan 10, 2018
„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660 do km 17+528 wraz z budową mostu na rz. Wisłok i niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami, urządzeniami budowlanymi...
View more