The subject of the contract is delivery and installation of furniture, as described in the technical specifications (Annex II to the invitation to tender).

Contract is divided into 3 lots:

Lot 1: Office space areas

Lot 2: Focus rooms and other areas

Lot 3: Executive offices

Tenderers may submit offers for 1, 2 or for all lots. In any case the offers must be submitted separately for each lot.

Extended TitleDelivery and installation of furniture
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2017-12-21
New text:
2018-01-03
Section:
IV.2.7
Previous text:
2018-01-03
New text:
2018-01-10
Deadline Date2018-01-03
Publication Date2017-12-13
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationFrontex
AddressPlac Europejski 6
TownWarsaw
Postal Code00-844
Phone+48 222059500
Fax+48 222059501
Class Code39100000
Class DescriptionFurniture
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-11-18

Delivery and installation of furniture

The subject of the contract is delivery and installation of furniture, as described in the technical specifications (Annex II to the invitation to tender).

Contract is divided into 3 lots:

lot 1: office space areas;

lot 2: focus rooms and other areas;

lot 3: executive offices.

Tenderers may submit offers for 1, 2 or for all lots. In any case the offers must be submitted separately for each lot.

Extended TitleDelivery and installation of furniture.
Extended Description

Delivery and installation of furniture to the office space areas.

Deadline Date2017-12-21
Publication Date2017-11-18
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value4500000
OrganisationFrontex
AddressPlac Europejski 6
TownWarsaw
Postal Code00-844
Phone+48 222059500
Fax+48 222059501
Class Code39100000
Class DescriptionFurniture
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 24, 2018
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w granicy pasa drogowego do działek (zabudowanych lub posiadających pozwolenie na budowę budynku) zlokalizowanych wzdłuż...
View more
Deadline: Jan 23, 2018
Rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku od KM 5+058,59 do KM 5+964,23 (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką...
View more
Deadline: Jan 24, 2018
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305 - Brenno (od km 0+000 do km 2+120).Zakres inwestycji obejmuje m.in.,roboty ziemne, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa wiążąca...
View more