Hanke tulemusena luuakse Haridusportaal ja teostatakse selle edasiarendust kuni 10 000 tunni ulatuses. Haridusportaal koondab noorte valdkonna, hariduse, õppe- ja karjäärinõustamise ning tööturu õppega seostavate valdkondade info ning teenused ühtsesse portaali.

Extended TitleHaridusportaali arendamine
Changes
Section:
II.2.6
Previous text:

666667

New text:

800000

Deadline Date2018-01-05
Publication Date2017-12-07
CountryEstonia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationHaridus- ja Teadusministeerium
Attention OfUrmas Jaagusoo
AddressMunga 18
TownTartu
Postal Code50088
Phone+372 7350293
Class Code72262000
Class DescriptionSoftware development services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-12-06

Software development services

Hanke tulemusena luuakse Haridusportaal ja teostatakse selle edasiarendust kuni 10 000 tunni ulatuses. Haridusportaal koondab noorte valdkonna, hariduse, õppe- ja karjäärinõustamise ning tööturu õppega seostavate valdkondade info ning teenused ühtsesse portaali.

Extended TitleHaridusportaali arendamine
Changes
Section:
III.1.2
Previous text:

1. Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2014-2016) keskmine netokäive tarkvara arenduse osas peab olema olnud vähemalt viissada tuhat (500 000) EUR. Juhul, kui pakkuja on tegutsenud vähem kui kolm aastat, arvutatakse keskmine netokäive tegutsetud aja käibe keskmisena.

Pakkuja esitab andmed hankepassis.

New text:

1. Pakkuja viimase kolme lõppenud majandusaasta (2014-2016) keskmine netokäive tarkvara arenduse osas peab olema olnud vähemalt viissada tuhat (500 000) EUR. Juhul, kui pakkuja on tegutsenud vähem kui kolm aastat, arvutatakse keskmine netokäive tegutsetud aja käibe keskmisena.

Pakkuja esitab andmed hankepassis.

Section:
III.1.3
Previous text:

1. Pakkuja peab olema edukalt täitnud viimase kolme (3) aasta jooksul (2014 III kv–2017 III kv) vähemalt kaks (2) tarkvara arenduse lepingut, millest iga lepingu maksumus on vähemalt kolmsada tuhat (300 000) EUR.

Pakkuja esitab andmed hankepassis.

Edukas pakkuja esitab hankija nõudmisel käesolevas punktis nõutud tingimustele vastavuse tõenduseks loetelu nõuetele vastavatest lepingutest koos vastavate lepingupartnerite kinnituskirjadega lepingu nõuetekohaselt täitmise ja pretensioonide puudumise kohta ning tellitud tarkvaralahenduse vastavuse kohta riigihanke nõuetele.

Hankija arvestab ka täitmisel olevaid lepinguid (pikaajalised lepingud, tähtajatud lepingud) eeldusel, et leping on ositi täidetav ja leping on täidetud kvalifitseerimistingimustele vastavas mahus.

2. Pakkujal peab olema juurutatud ISO 9001:2000/2008 või vähemalt sellega võrdväärne kvaliteedijuhtimine tarkvara valdkonnas. Hankija tunnustab teiste Euroopa Liidu liikmesriikide asutuste samaväärseid tõendeid ja aktsepteerib muud pakkuja või pakkuja esitatud tõendusmaterjali samaväärsete kvaliteedi tagamise meetmete kohta.

Pakkuja esitab andmed hankepassis.

Edukas pakkuja esitab hankija nõudmisel koopiad sertifikaatidest või kvaliteedijuhtimise kirjelduse, mis kinnitavad kvaliteedijuhtimise juurutamist.

New text:

1. Pakkuja peab olema kohaselt täitnud riigihanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul vähemalt kaks (2) tarkvara arenduse lepingut, millest iga lepingu maksumus on vähemalt kolmsada tuhat (300 000) EUR.

Pakkuja esitab loetelu lepingutest koos teabega nende maksumuse, kuupäevade ja teiste lepingupoolte kohta hankepassis.

2. Pakkujal peab olema juurutatud ISO 9001:2000/2008 või vähemalt sellega võrdväärne kvaliteedijuhtimine tarkvara valdkonnas. Hankija tunnustab teiste Euroopa Liidu liikmesriikide asutuste samaväärseid tõendeid ja aktsepteerib muud pakkuja või pakkuja esitatud tõendusmaterjali samaväärsete kvaliteedi tagamise meetmete kohta.

Pakkuja esitab andmed hankepassis.

Edukas pakkuja esitab hankija nõudmisel koopiad sertifikaatidest või kvaliteedijuhtimise kirjelduse, mis kinnitavad kvaliteedijuhtimise juurutamist.

Deadline Date2018-01-05
Publication Date2017-12-06
CountryEstonia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationHaridus- ja Teadusministeerium
Attention OfUrmas Jaagusoo
AddressMunga 18
TownTartu
Postal Code50088
Phone+372 7350293
Class Code72262000
Class DescriptionSoftware development services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-11-28

Software development services

Hanke tulemusena luuakse Haridusportaal ja teostatakse selle edasiarendust kuni 10 000 tunni ulatuses. Haridusportaal koondab noorte valdkonna, hariduse, õppe- ja karjäärinõustamise ning tööturu õppega seostavate valdkondade info ning teenused ühtsesse portaali.

Extended TitleHaridusportaali arendamine.
Extended Description

Hanke tulemusena luuakse Haridusportaal ja teostatakse selle edasiarendust kuni 10 000 tunni ulatuses. Haridusportaal koondab noorte valdkonna, hariduse, õppe- ja karjäärinõustamise ning tööturu õppega seostavate valdkondade info ning teenused ühtsesse portaali.

Deadline Date2018-01-05
Publication Date2017-11-28
CountryEstonia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value666667
OrganisationHaridus- ja Teadusministeerium
Attention OfUrmas Jaagusoo
AddressMunga 18
TownTartu
Postal Code50088
Phone+372 7350293
Class Code72262000
Class DescriptionSoftware development services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 15, 2018
Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida raamleping volditavate silmasiseste üheosaliste akrüülläätsede ostmiseks.
View more
Deadline: Jan 16, 2018
Hanke läbiviimise tulemusena sõlmitakse kuni 15 (viieteistkümne) pakkujaga raamleping maaparandussüsteemide ja nende osade ning teede ja nende osade rekonstrueerimise ja ehituse omanikujärelevalve tegemiseks 2018-2020 aastatel rekonstrueeritavatele või ehitatavatele objektidele (objektid,...
View more
Deadline: Jan 22, 2018
Raamlepingute sõlmimine võimalusel kolme agentuuriga, kes pakuvad täisteenust hanke objektiks olevate tööde ja nendega seotud tegevuste teostamiseks kolmel aastal.
View more