Silkeborg kommune ønsker at gennemføre byggeri af nyt kulturhus og 36 handicapboliger, beliggende Nylandvej 16, Silkeborg.

En mindre del af opgaven omfatter ombygning og renovering af eksisterende bygning som vil være sammenhængende med nyt kulturhus.

Nuværende forhold.

Projektområdet er beliggende på det tidligere Nordre Skole område, Nylandsvej 16, 8600 Silkeborg

Matr. 440u, ejerlav: Silkeborg Markjorder.

Det samlede grundareal for Nordre Skole området andrager ca. 41.200 m², der er todelt med en bebygget del mod øst og boldbaner mod vest. Projektområdet andrager ca. 15.000 m2 beliggende i den østlige del af området.

Der ændres ikke på de nuværende matrikelforhold i forbindelse med projektet.

Størstedelen af den eksisterende bygningsmasse nedrives inden opstart af nærværende byggesag, mens idrætshal og eksisterende gymnastiksale samt to ud af de tre mellemliggende omklædningsrum bevares.

Udbudsmaterialet kan tilgås via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mlpufppafu.

Extended TitleNyt kulturhus og 36 handicapboliger, Nylandsvej 16, Silkeborg.
Extended Description

Nybygning af Kulturhus og 36 handicapboliger:

Handicapboliger opføres i 3 boenheder, med 12 boliger fordelt i hver.

Kulturhus udføres som nybyggeri i tilknytning til eksisterende bygning.

Eksisterende bygning indeholder 2 stk. gymnastiksale som renoveres under nærværende.

Nybyggeri udføres med følgende:

— Fundamenter som direkte fundering,

— Isoleret terrændæk,

— LK betonelementvægge samt enkelte betonelementvægge,

— Stålkonstruktioner,

— Gitterspær, bjælkespær,

— Facademurværk på del af facader på boenheder,

— Stålpladebeklædning på del af facader på boenheder samt på hele kulturhus,

— Stålpladetag på 1 lags papdækning,

— Trykfast isolering og 2 lags tagpap på del af kulturhus,

— Flisevægge i badeværelser og køkkenområde,

— Malerarbejder,

— Gulvarbejder: Sportsgulv, kunstofgulve, vinylgulve, linoleumsgulve, PUR gulve,

— Træ/alu vinduer, alu/alu facader og døre,

— Traditionelt varmesystem,

— Ventilationssystem som decentrale anlæg, samt hovedanlæg i kulturhus,

— Udv. flisebelægninger,

— Muldarbejder og beplantning,

— Inventar i terræn.

Renovering omfatter:

— Nye tegltage,

— Renovering af teglfacader,

— Træ/Alu vinduer og døre,

— Nye sportsgulve.

Deadline Date2018-01-05
Publication Date2017-12-07
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value57600000.00
OrganisationSilkeborg Kommune
Attention OfJohn Lund Nielsen
AddressØstergade 1
TownSilkeborg
Postal Code8600
Phone+45 40329706
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 12, 2018
H. Skjøde Knudsen A/S skal for Den Selvejende Institution, Odense Friplejehjem, opføre 60 friplejeboliger med tilhørende serviceareal efter den delegerede bygherremodel. Dette indebærer, at H. Skjøde Knudsen A/S forestår udbudspligten...
View more
Deadline: Dec 18, 2017
I byudviklingsområdet Godsbanearealerne i hjertet af Aarhus planlægger Bygningsstyrelsen (BYGST) at opføre en ny skole til Arkitektskolen Aarhus. Byggeriet skal bestå af undervisnings-, forsknings- og værkstedsfaciliteter i en robust, fleksibel...
View more
Høring forud for fællesregionalt EU-udbud af operationslamper, monitorophæng og undersøgelseslamper.
View more