Vállalkozási szerződés az M44 gyorsforgalmi út Lakitelek - Tiszakürt közötti szakasz és kapcsolódó építmények (PST: A044.15) tervezésére és kivitelezésére.

Extended TitleVállalkozási szerződés az M44 gyorsforgalmi út Lakitelek - Tiszakürt közötti szakasz és kapcsolódó építmények (PST: A044.15) tervezésére és kivitelezésére.
Extended Description

Vállalkozási szerződés az M44 gyorsforgalmi út Lakitelek - Tiszakürt közötti szakasz és kapcsolódó építmények (PST: A044.15) tervezésére és kivitelezésére.

Nyertes ajánlattevő feladata:

M44 2X2 sávos gyorsforgalmi út tervezése és kivitelezése 21+100 km szelvénytől a Tiszakürt - Kondoros közötti kivitelezés alatt álló építési szakaszhoz csatlakozva (9,9 km).

Új Tisza híd tervezése és építése, melynek legnagyobb szabadnyílása 152 m, 2 db vadátjáró, ökológiai és öntözőcsatorna átvezetések, 2 db különszintű csomópont (4515 j. út és 4625 j. útnál); valamint a lakitelki mérnökségi telep építése.

Nyertes ajánlattevő feladatát tervezési feladatok is képezik.

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki.

A részajánlattételi lehetőség kizárásának indoka, hogy projekt összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma, és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható.

Deadline Date2018-01-24
Publication Date2017-12-07
CountryHungary
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationNIF Zrt.
Attention OfKözbeszerzési Osztály
AddressVáci út 45.
TownBudapest
Postal Code1134
Phone+36 14368572
Fax+36 14368560
Class Code45233120
Class DescriptionRoad construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 27, 2017
A soproni Kisvárkerület és Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével megnevezésű projekt építési munkáinak elvégzése
View more
Vállalkozási szerződés az „M35 autópálya 4. sz. főút – 481. sz. főút közötti szakasz (I. ütem) kivitelezési munkáinak elvégzése (A035.06)” tárgyában és a „481. sz. főút kivitelezési munkáinak elvégzése (K481.10)”...
View more
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020...
View more