Wykonanie robót budowlanych w zakresie: przebudowy magistrali sieci ciepłowniczej od komory M-11 do komory M-11/L5 w rejonie ulicy Al. Żwirki i Wigury SC II 41 w Warszawie.

Roboty należy wykonywać odcinkami, zgodnie z dokumentacją projektową:

Odcinek 1 - od komory M-11 do komory M11/L2B.

Odcinek 2 - od połączenia z s.c. preizolowaną za ul. Hynka do komory M-11/L4.

Odcinek 3 - od komory M11/L4 do komory M11/L5.

Extended TitleWykonanie robót budowlanych w zakresie: przebudowy magistrali sieci ciepłowniczej od komory M-11 do komory M-11/L5 w rejonie ulicy Al. Żwirki i Wigury SC II 41 w Warszawie.
Extended Description

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: przebudowy magistrali sieci ciepłowniczej od komory M-11 do komory M-11/L5 w rejonie ulicy Al. Żwirki i Wigury SC II 41 w Warszawie.

Roboty należy wykonywać odcinkami, zgodnie z dokumentacją projektową:

Odcinek 1 - od komory M-11 do komory M11/L2B.

Odcinek 2 - od połączenia z s.c. preizolowaną za ul. Hynka do komory M-11/L4.

Odcinek 3 - od komory M11/L4 do komory M11/L5.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera:

1. dokumentacja projektowa oraz dokumentacja formalno-prawna

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w Części III SIWZ.

Deadline Date2018-01-19
Publication Date2017-12-07
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationVeolia Energia Warszawa S.A.
Attention OfHelena Pietrzak, Dział Zakupów, Sekcja Postępowań
Addressul. Puławska 2
TownWarsaw
Postal Code02-566
Phone+48 225688448
Fax+48 225688475
Class Code45231100
Class DescriptionGeneral construction work for pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 24, 2018
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w granicy pasa drogowego do działek (zabudowanych lub posiadających pozwolenie na budowę budynku) zlokalizowanych wzdłuż...
View more
Deadline: Jan 23, 2018
Rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku od KM 5+058,59 do KM 5+964,23 (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką...
View more
Deadline: Jan 24, 2018
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305 - Brenno (od km 0+000 do km 2+120).Zakres inwestycji obejmuje m.in.,roboty ziemne, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa wiążąca...
View more