Доставка на обувки и полушуби, кожени, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 — Доставка на обувки — боти и половинки;

Обособена позиция № 2 — Доставка на обувки, летателни, черни, от лицева кожа;

Обособена позиция № 3 — Доставка на полушуби кожени.

Extended TitleДоставка на обувки и полушуби, кожени, по обособени позиции
Extended Description

Доставка на обувки — боти и половинки, както следва:

1. Обувки, специални, боти за жени — 100 чифта;

2. Обувки, специални, боти за мъже — 1000 чифта;

3. Обувки, специални, половинки, гладки, за мъже, черни с връзки — 500 чифта;

4. Обувки специални, половинки, гладки, за мъже, черни с ластик — 500 чифта;

5. Обувки, специални, половинки, летни, за мъже, черни с връзки — 500 чифта;

6. Обувки, специални, половинки, летни, за мъже, черни с ластик — 500 чифта.

Подробни изисквания на възложителя към горепосоченото изделие са описани в „Техническа спецификация № ТСЖ 71.2704.17” — приложение към документацията.

Deadline Date2018-01-08
Publication Date2017-12-07
CountryBulgaria
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value183420
OrganisationМинистерство на отбраната
Attention OfЛазар Узунов
AddressУл. „Дякон Игнатий” № 3
TownSofia
Postal Code1092
Phone+359 29220654
Fax+359 29515169
Class Code18800000
Class DescriptionFootwear
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 28, 2017
Възстановяване на детска градина МИР — В детското заведение са изградени следните помещения, чиято рехабилитация се предвижда с настоящия проект: спални и занимални за 6 целодневни групи /по 3 на...
View more
Обект: Път III-5004 „Обход на град Габрово” се намира в посока югозапад – юг от град Габрово. Началото на обекта км 0+000 е триклонно пътно кръстовище на РП I –...
View more
Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Парково пространство на Национален дворец на културата — възстановяване и обновяване — Зона 4 — ремонт на площад „България“.
View more