The Czech Air Forces 2nd annual Fast Jet Pilot Training Central and Eastern Europe (CEE) conference will return to Prague this summer, on the 5th and 6th June 2017.

With growing external threats to national and regional security, the Czech Air Force has begun talks with regional partners in the pursuit of a regional training centre for fast jet pilots where partners can pool their resources, knowledge and expertise to create a joint capability far greater than would otherwise be achievable independently.

The aim of this conference is to encourage improved cooperation and interoperability among the air forces of regional allies to enhance air force power in the region. This important meeting will also provide a forum for leading solution providers to exhibit and discuss recent developments in fast jet training technology as well as the activities, capabilities and requirements of participating powers.

Benefits of attending:
•         Hear expert briefings from Commanders and senior Officers delivering exclusive information on operational capabilities as well as current and future requirements
•         Discuss highly relevant aspects of fast jet pilot training including advanced simulation technology and the latest training aircrafts, such as the Alenia Aermacchi  M-346 Master Jet Trainer and the Aero Vodochody L39 NG
•         Supported by the Czech Air Force, NATO, EDA as well as key regional and international Air Forces including Germany, Hungary, Canada and Italy
•         Dedicated solution zone where international industry leaders will showcase their latest pilot training technologies and programs
Register by 28th April to save £100!

Register online at: http://www.fastjettraining.com/epicos 

Opening Date:05/06/2017
Closing Date:06/06/2017
Country:Czechia
Location:Prague
Add to favorites

Related Procurements

Předmětem zakázky je výstavba nového objektu G1, G2 (nových lůžkových objektů G1, G2 spojených do jedné budovy s převahou lůžek intenzivní péče) v severní části areálu zadavatele na adrese Vídeňská...
View more
Deadline: Sep 27, 2019
Předmětem stavby je přeložka komunikace 1/37. Zájmové území stavby se nachází v Pardubickém kraji, mezi obcemi Chrudim a Slatiňany, na jejich východní straně. Silnice 1/37 je zařazena do vybrané silniční...
View more
Deadline: Oct 7, 2019
S ohledem na stavebně technické uspořádání větví MÚK, které není v souladu s technickými předpisy, je navržena komplexní přestavba křižovatky. Je navrženo takové technické řešení, které odstraňuje dopravní závady a...
View more