Flexible and continuous connectivity, anywhere, at any time remains a key priority for major defence forces around the world. With the critical threat of cyber warfare intensifying, there is now a pressing need to ensure secure communications can be effectively operated in contested environments.

SMi’s 11th annual Mobile Deployable Communications conference returns to look at the key drivers causing the growing demand for flexible, protected, and interoperable CIS capabilities, and through expert led presentations, from some of the world's leading authorities, will discuss the challenges for both solution providers and end users of deployable communications.

Key Topics Include: SatCom on the move, cyber electronic warfare interference, procuring new systems to collaborate with existing, allied collaboration and more!

Early bird discounts!
Register by the 31st October to save £400
30th November to save £200
15th December to save £100

Register online at: http://www.mobiledeployable.com/epicos  

Opening Date:01/02/2018
Closing Date:02/02/2018
Country:Poland
Location:Warsaw
Organizer:SMi
Add to favorites

Related Procurements

Deadline: Apr 8, 2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na podstawie projektów budowlano-wykonawczych opracowanych przez „Mag-Projekt” Usługi Projektowe z/s w Jarocinie (stanowiących załączniki do niniejszej SWZ) łącznie z załącznikami do nich i pozostałą...
View more
Deadline: Mar 29, 2021
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług przesyłu/ dystrybucji energii cieplnej oraz sprzedaży energii cieplnej wraz z zapewnieniem ciepłej wody użytkowej do budynków stanowiących 100 % własność m.st. Warszawy administrowanych przez...
View more
Deadline: Apr 7, 2021
Część nr 1 – dzierżawa aparatu do RKZ i jonów – wg załącznika nr 2.1 do SWZ; część nr 2 – dzierżawa analizatora hematologicznego – wg załącznika nr 2.2 do...
View more