The IPD (International Participation Day) will be held on 25 April 2018 in Amsterdam. The objective of the IPD is for NIDV participants and overseas OEMs to meet each other, share information about products and services and to see if there is potential to collaborate to provide new material for the Ministry of Defence. Compared to 2017, the coalition agreement for the government to allocate more money to the Ministry of Defence is likely to generate more interest among international industry.

In 2017, 25 international OEMs and 75 representatives from NIDV participants entered into discussion. They used the Pitch & Match tool to make as many appointments possible in one day.

Opening Date:25/04/2018
Closing Date:25/04/2018
Country:Netherlands
Location:Amsterdam
Add to favorites

Related Procurements

In hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichten:• Steigers met ligplaatsen voor minimaal 40 schepen, waaronder 9 plaatsen voor zogenaamde 1-kegelschepen (brandbare lading)• Afmeervoorzieningen voor 4 koppelverbanden of 8 schepen• Eén...
View more
De dijk langs de Lek bij Vianen voldoet niet aan de wettelijke veiligheidsnormen. Er zijn verbetermaatregelen nodig om aan de veiligheidsnormen te voldoen. In opdracht van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma geeft...
View more
Marktconsultatie “Uitvoering regulier onderhoud en realiseren verbeteringen aan de Koedoodseplas, Gaatkensplas en Noordrand 2020-2030” voor gemeenten Albrandswaard en Barendrecht.
View more