Α high-profile international defence exhibition where the leading Greek and international companies will present land, naval, aerospace and national security defence systems. DEFEA is under the auspices of the Ministry of Defence - General Directorate for Defence Investments and Armaments (GDDIA) with the support of Hellenic Manufacturers Association of Defence Material and is organised by ROTA SA Exhibition Organiser.

Why DEFEA

Greece is strategically positioned country between Europe, Asia and Africa and is a factor of stability in the region. It is located in the Eastern Mediterranean, an area that is particularly interesting due to its hydrocarbons.

The country is a NATO member while traditionally maintaining excellent relations and military cooperation with the Mediterranean and Middle East countries. It is a common secret on the global market that “Crisis Greece” becomes “Opportunity Greece” in the near future.

Greece has a significant number of defence-related companies that have long-term and profitable international partnerships. Among them are companies operating in Europe, the Middle East, Asia and the USA.

Exhibitors profile

The leading companies of the defence industry from the Greek and international markets will participate in DEFEA and will present the latest technology and the most modern systems of land, sea, air and national security systems.

DEFEA will host International Pavilions with the participation of leading global companies of the defence and security market.

To enquire about a stand for DEFEA please fill out the form below and a sales representative will contact you shortly.

Why participate

• DEFEA is located geographically in an area of strong geo-political interest and will offer the exhibitors particular business opportunities for their development.

• The exhibition takes place after 10 years of absence of a similar exhibition from the Greek market and marks the return of Greece to the international map of defence exhibitions.

• You will present the latest defensive systems and equipment at the unique exhibition of its kind in Greece.

• You will come directly in contact with senior military and industrial leaders from Greece and SE Europe.

• Get directly informed of developments and current needs in the wider area.

• You will be able to participate in Networking events and establish new contacts.

• National and international media will visit and participate in the exhibition.

• Take advantage of the sponsorships of the exhibition to further promote your business.

Opening Date:22/06/2020
Closing Date:24/06/2020
Country:Greece
Location:Athens
Organizer:ROTA S.A.
Add to favorites

Related Procurements

Deadline: Oct 16, 2019
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ανταλλακτικών, αναλωσίμων και ελαστικών, για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, και μηχανημάτων έργου του Δήμου.
View more
Deadline: Oct 14, 2019
Προμήθεια ενός συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιών σε δάση, που θα αποτελείται από θερμικές και οπτικές κάμερες, μετεωρολογικούς σταθμούς, συστήματα ασφαλείας, αλεξικέραυνο, κατάλληλο λογισμικό, και εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης εξοπλισμού και λογισμικού,...
View more
Deadline: Oct 18, 2019
Σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού, προς κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και της Διεύθυνσης Υγειονομικού - Α.Ε.Α., για τα έτη 2020 έως και 2022.
View more