FUTURE FORCES FORUM (FFF) is a highly recognized and widely endorsed international platform for defence & security information exchange and for promotion of the allied countries and their partners’ objectives within national and global security. The project consists of a compilation of events and activities at a high political, military and expert level. All events are primarily focused on the presentation of current and future needs of the armed and security forces, state-of-the-art technologies and R&D programmes with interactions between all involved participants due to the interconnected topics.

The main events of Future Forces Forum are organised biennially in Prague with official support of the Czech Ministry of Defence, Chief of the General Staff, Ministry of the Interior, Ministry of Foreign Affairs, Prison Service, Customs Service, civil and military parts of the NATO HQ, European Defence Agency (EDA), and many other relevant national and international institutions, organisations and agencies.

The philosophy behind the FFF is in compliance with the principal objectives and actual core tasks of the Alliance and its Partners across the globe, namely the Connected Forces Initiative, Smart Defence, future potential crises and lessons learned from the latest operations.

Read the official welcome words to FFF from leading officials.

Opening Date:21/10/2020
Closing Date:23/10/2020
Country:Czechia
Location:Prague
Organizer:progress partners
Add to favorites

Related Procurements

Deadline: Apr 13, 2020
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové lávky přes řeku Labe, jejímž hlavním účelem je umožnění bezpečné mimoúrovňové pěší a cyklistické dopravy mezi centrem města a Zálabím. Konstrukci lávky tvoří 2...
View more
Deadline: Apr 29, 2020
Předmětem veřejné zakázky je stavba VMO od Tomkova náměstí na Rokytovu. Jde o pokračování hlavní trasy od Husovického tunelu k Maloměřickému nádraží a vyřešení dvou frekventovaných křížení v místě Tomkova...
View more
Deadline: Mar 11, 2020
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících restaurátorských prací v rámci akce „Revitalizace kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku -...
View more