The NEDS is the  largest event for Defence and Security related industries in the Netherlands and the Benelux and the place for companies, knowledge institutes and government institutes to connect and expand their network. This year’s edition will be a full online event. Digital possibilities enable a higher visibility for innovations and will create new unexpected connections.

The NIDV invites you to a spectaculair event of startups, networking, break-outs, matchmaking and much more...

Opening Date:18/11/2020
Closing Date:19/11/2020
Country:The Netherlands
Organizer:NIDV
Add to favorites

Related Procurements

Rijkswaterstaat Kustlijnzorg wil graag voor meerdere jaren (2022-2025) het benodigde veldwerk op de markt zetten. Hiervoor wordt momenteel een Europese aanbesteding voorbereid, die medio 2021 op TenderNed gepubliceerd wordt. Rijkswaterstaat...
View more
Deadline: Jun 8, 2021
Raamovereenkomst “Ontwerp, Realisatie en Meerjarig onderhoud voor schoolgebouwen van Stichting Jong Leren en andere schoolbesturen in de gemeente Haarlemmermeer, waaronder de Kameleon”.
View more
Deadline: May 14, 2021
Met deze aanbesteding wordt beoogd na een Europese niet - openbare procedure te komen tot een raamcontractant, die voldoet aan de inkoopdoelen betreffende duurzaamheid, circulariteit, flexibiliteit, omgevingsmanagement, ontzorging en engineering....
View more