Извършване на доставки и услуги за самолети PC-9M и PC-12/45.

Publication Date2019-01-07
CountryBulgaria
Procurement StatusAwarded
TypeNegotiated procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value1 739 412,29
OrganisationМинистерство на отбраната000695324
Attention OfГлавен експерт Ц. Белниколов
Addressул. Дякон Игнатий № 3
TownSofia
Postal Code1092
Phone+359 29220648
Fax+359 29879693 / +359 29222969
Class Code34741000
Class DescriptionAircraft equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-01-07

Aircraft equipment

Извършване на доставки и услуги за самолети PC-9M и PC-12/45.

Publication Date2019-01-07
CountryBulgaria
Procurement StatusAwarded
TypeNegotiated procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value1 507 477,78
OrganisationМинистерство на отбраната000695324
Attention OfГлавен експерт Ц. Белниколов
Addressул. Дякон Игнатий № 3
TownSofia
Postal Code1092
Phone+359 29220648
Fax+359 29879693 / +359 29222969
Class Code34741000
Class DescriptionAircraft equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 11, 2019
Обществената поръчка е с предмет „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, етап 1, квартал (част) 2, 3 и бул. „Дунав“—„Брезовско шосе“ по обособени позиции“:— обособена позиция №...
View more
Deadline: Apr 17, 2019
За осъществяване на предмета на поръчката възложителят предвижда сключване на рамково споразумение. Обхватът и обемът на отделните поръчки, възлагани въз основа на рамковото споразумение, ще зависи от конкретната необходимост на...
View more
Проектиране, изпъл. на строителство и авт. надзор с цел облагородяване на тер-ята на пл. „Централен“ — гр. Пловдив с прибл. обща площ 30 000 кв. м, вкл. следните обекти:1. Реконструкция...
View more