Извършване на ремонт на самолет PC-9M.

Publication Date2018-01-18
CountryBulgaria
Procurement StatusAwarded
TypeNegotiated procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value1 979 302
OrganisationМинистерство на отбраната000695324
Attention Ofглавен експерт Ц. Белниколов
Addressул. Дякон Игнатий № 3
TownSofia
Postal Code1092
Phone+359 29220648
Fax+359 29879693 / 29222969
Class Code34741000
Class DescriptionAircraft equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-01-18

Aircraft equipment

Извършване на доставки и услуги за самолети PC-9M и PC-12/45.

Publication Date2018-01-18
CountryBulgaria
Procurement StatusAwarded
TypeNegotiated procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value4 047 739,59
OrganisationМинистерство на отбраната000695324
Attention Ofглавен експерт Ц. Белниколов
Addressул. „Дякон Игнатий“ № 3
TownSofia
Postal Code1092
Phone+359 29220648
Fax+359 29879693 / 29222969
Class Code34741000
Class DescriptionAircraft equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-01-18

Aircraft equipment

Извършване на доставки и услуги за самолети PC-9M и PC-12/45.

Publication Date2018-01-18
CountryBulgaria
Procurement StatusAwarded
TypeNegotiated procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value2 978 280,27
OrganisationМинистерство на отбраната000695324
Attention Ofглавен експерт Ц. Белниколов
Addressул. „Дякон Игнатий“ № 3
TownSofia
Postal Code1092
Phone+359 29220648
Fax+359 29879693 / 29222969
Class Code34741000
Class DescriptionAircraft equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 2, 2018
Извършване на основен ремонт на мостове по две обособени позиции: обособена позиция № 1: Мост над околовръстен път София на входа на с. Кривина, район „Панчарево“; обособена позиция № 2:...
View more
Deadline: Jun 4, 2018
Предмет на обществ. поръчка (ОП) е „опр. на изпълнител за доп. проектиране и строителство на обект: Път I-1 (E-79) „Мездра — Ботевград“ Лот 2 от км 161+367 до км...
View more
Deadline: Apr 26, 2018
Реконструкция и обновяване на 6 обекта от образователната инфраструктура в гр. Разград, както следва:1. ДГ „Райна Княгиня“ с дворно място — реконструкция и обновяване с мерки за енергийна ефективност и...
View more