Извършване на доставки и услуги за самолети PC-9M и PC-12/45.

Publication Date2019-01-07
CountryBulgaria
Procurement StatusAwarded
TypeNegotiated procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value1 739 412,29
OrganisationМинистерство на отбраната000695324
Attention OfГлавен експерт Ц. Белниколов
Addressул. Дякон Игнатий № 3
TownSofia
Postal Code1092
Phone+359 29220648
Fax+359 29879693 / +359 29222969
Class Code34741000
Class DescriptionAircraft equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-01-07

Aircraft equipment

Извършване на доставки и услуги за самолети PC-9M и PC-12/45.

Publication Date2019-01-07
CountryBulgaria
Procurement StatusAwarded
TypeNegotiated procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value1 507 477,78
OrganisationМинистерство на отбраната000695324
Attention OfГлавен експерт Ц. Белниколов
Addressул. Дякон Игнатий № 3
TownSofia
Postal Code1092
Phone+359 29220648
Fax+359 29879693 / +359 29222969
Class Code34741000
Class DescriptionAircraft equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 24, 2019
Избор на изпълнител за обектите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, предвидени за неотложен основен ремонт по обособени позиции:— обособена позиция № 1 „Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по...
View more
Deadline: Apr 4, 2019
Дейност 1 „Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект (работни чертежи и детайли)“.Тази дейност включва и се изпълнява в 2 части: — част 1 „Изготвяне на работен проект за...
View more
Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на...
View more