Σύμβαση ΚΤ2-07: Μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στους Καλλικρατικούς Δήμους Αλμωπίας και Έδεσσας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Extended TitleΣύμβαση ΚΤ2-07 για Μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου
Extended Description

Σύμβαση ΚΤ2-07: Μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στους Καλλικρατικούς Δήμους Αλμωπίας και Έδεσσας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Modifications

Δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση της Σύμβασης με κωδικό ΚΤ2-07 και τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στους Καλλικρατικούς Δήμους Αλμωπίας και Έδεσσας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών». Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση αφορά την εκτέλεση από τον ανάδοχο των νέων εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στις υπογεγραμμένες αρχική και πρώτη συμπληρωματική σύμβαση.

α) Η ροή της κτηματογράφησης είναι συνεχής και περιλαμβάνει επιμέρους προθεσμίες και διαδικασίες που επηρεάζουν τις εμπράγματες συναλλαγές. Η αναστολή της διαδικασίας της κτηματογράφησης έως την ανάθεση των εν λόγω συμπληρωματικών εργασιών με νέα διαγωνιστική διαδικασία, θα δημιουργούσε σημαντικά προβλήματα στις εμπράγματες συναλλαγές, καθότι ο ν.2308/95 καθορίζει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τους συναλλασσόμενους, προκειμένου να ολοκληρωθεί μία εμπράγματη συναλλαγή, ανάλογα με την εξέλιξη της κτηματογράφησης·

β) η εκπόνηση των εν λόγω εργασιών απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία που αφορά στη χρήση ειδικών εφαρμογών πληροφορικής που έχουν αναπτυχθεί αποκλειστικά για το έργο, αλλά και στη γνώση των ειδικών χαρακτηριστικών του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε περιοχής, που απαιτείται για την ορθή επεξεργασία των δηλούμενων δικαιωμάτων. Την τεχνογνωσία αυτή την έχει ήδη αποκτήσει ο ανάδοχος που ήδη υλοποιεί το έργο στην κτηματογραφούμενη περιοχή.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2019-08-14
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationΕλληνικό Κτηματολόγιο - Hellenic Cadastre
Attention OfΤμήμα Σχεδιασμού, Προδιαγραφών και Διαγωνισμών Έργων, Διεύθυνση Έργων (κα Μ. Κούρτελη, κα Δ. Μεϊντανά)
AddressΛεωφόρος Μεσογείων 288
TownCholargos
Postal Code155 62
Phone+30 2106505763/+30 2106505768
Fax+30 2106560517
Class Code71354300
Class DescriptionCadastral surveying services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 23, 2019
Η παρούσα αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τη διετία 2020 - 2021 και θα καλύψει τις ανάγκες για τον Δήμο Γρεβενών, την Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών...
View more
Deadline: Sep 30, 2019
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών, δαπέδων ασφαλείας και φωτιστικών και η τοποθέτησή τους σε δώδεκα παιδικές χαρές του Δήμου Δελφών. Οι παιδικές χαρές στις οποίες θα...
View more
Deadline: Sep 20, 2019
Διακήρυξη τού υπ΄ αριθμ. 25/19:Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια δύο (2) ψυκτών κλιματισμού για το κτίριο των χειρουργείων της νέας πτέρυγας του 401 ΓΣΝΑ.
View more