Αντικείμενο του έργου είναι:

— η αποκατάσταση (ανάταξη) των συστημάτων σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης, ώστε αυτά να επανέλθουν στην καλή λειτουργική τους κατάσταση, αλλά και η αναβάθμιση μέσω προσθήκης δυνατοτήτων και νέων λειτουργιών,

— η εγκατάσταση καλωδίου οπτικών ινών κατά μήκους του έργου,

— η αναβάθμιση των Σ. Σ. μεταξύ Οινόης - Δαύλειας και μεταξύ Δομοκού - Λάρισας, και συγκεκριμένα η αντικατάσταση των υφιστάμενων αλλαγών τροχιάς με αρμούς, με νέες αλλαγές συγκολλημένες επί στρωτήρων από σκυρόδεμα ή επί ξύλινων,

— η αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής «Θεσσαλονίκη - Κιλκίς», στο τμήμα μεταξύ χ.θ. 29+500 (Νέα Φιλαδέλφεια) και χ.θ. 37+074 (Γαλλικός).

Αναλυτικότερα οι προς εκτέλεση εργασίες αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή.

Extended Title1η συμπληρωματική σύμβαση για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «Ανάταξη και αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης και αντικατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς σε εντοπισμένα…» (Α.Σ. 717/1).
Extended Description

Αντικείμενο του έργου είναι:

— η αποκατάσταση (ανάταξη) των συστημάτων σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης, ώστε αυτά να επανέλθουν στην καλή λειτουργική τους κατάσταση, αλλά και η αναβάθμιση μέσω προσθήκης δυνατοτήτων και νέων λειτουργιών,

— η εγκατάσταση καλωδίου οπτικών ινών κατά μήκους του έργου,

— η αναβάθμιση των Σ. Σ. μεταξύ Οινόης - Δαύλειας και μεταξύ Δομοκού - Λάρισας, και συγκεκριμένα η αντικατάσταση των υφιστάμενων αλλαγών τροχιάς με αρμούς, με νέες αλλαγές συγκολλημένες επί στρωτήρων από σκυρόδεμα ή επί ξύλινων,

— η αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής «Θεσσαλονίκη - Κιλκίς», στο τμήμα μεταξύ χ.θ. 29+500 (Νέα Φιλαδέλφεια) και χ.θ. 37+074 (Γαλλικός).

Αναλυτικότερα οι προς εκτέλεση εργασίες αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή.

Modifications

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην εκτέλεση της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, της οποίας οι εργασίες αφορούν στην ανάπτυξη νέου λογισμικού στο σύστημα της τηλεδιοίκησης της ηλεκτροκίνησης με ανοιχτό πρωτόκολλο επικοινωνίας, για το οποίο θα παρέχεται διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τουλάχιστον 15 έτη, δεδομένου ότι το υφιστάμενο λογισμικό και τα τερματικά είναι απαρχαιωμένα. Επιπροσθέτως, ο υφιστάμενος εξοπλισμός επικοινωνίας σταθμών (RTU), ο οποίος μεταδίδει πληροφορίες στην τηλεδιοίκηση, θα αντικατασταθεί με αντίστοιχο, νέας τεχνολογίας, για τον οποίο θα εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών για 15 έτη.

Οι συμπληρωματικές εργασίες σηματοδότησης κατέστησαν αναγκαίες, λόγω της νομοθετικής ρύθμισης που επήλθε στον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/919 (θεσπιθείσες με τον Κανονισμό της Ε.Ε. «Τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας 2016/919» της 27.5.2016, και αφορούν στα υποσυστήματα «Έλεγχος - χειρισμός και σηματοδότηση», του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Deadline DateNone Provided
Publication Date2021-06-18
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationΈργα Ο.Σ.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία (δ.τ. ΕΡΓ.Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)
Attention OfΔιεύθυνση Συμβάσεων και Προμηθειών - Γραμματεία, 2ος όροφος, γραφείο 203
AddressΚαρόλου 27
TownAthens
Postal Code104 37
Phone+30 2105283330
Fax+30 2105283392
Class Code45234100
Class DescriptionRailway construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 23, 2021
Το έργο αφορά στην εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για την αποκατάσταση των εμφανιζόμενων προβλημάτων στις εστρωμμένες επιφάνειες του Α/Δ Λήμνου. Με την παρούσα προβλέπονται επεμβάσεις στον παράλληλο Τ/Δ, τον...
View more
Deadline: Sep 10, 2021
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν εντός των ορίων του Δήμου Φυλής, για την απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφών, φερτών, από πάσης φύσεως απορρίμματα (μπάζα,...
View more
Deadline: Sep 10, 2021
Το αντικείμενο της προς ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, ασφάλιση και συντήρηση ενός λειτουργικού, σύγχρονου κτηριακού συγκροτήματος που θα στεγάσει τις υπηρεσίες της...
View more