ChangesPrzedmiot zamówienia:

Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Zamiast:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu

Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 12 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16.12.2010 r. (Dz.U.z 2017 r. poz. 2136, zm. 2017 r. poz. 2371, 2018 r. poz. 317).

II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji

1.1.2019

IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

3.9.2018

Powinno być:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu

Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 12 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16.12.2010 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2016, ze zm.).

II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji

1.1.2020

IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

3.9.2019

Deadline Date2019-09-03
Publication Date2019-01-22
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
OrganisationPowiat Gryfiński
Attention OfAgnieszka Madejak-Saków
Addressul. Sprzymierzonych 4
TownGryfino
Postal Code74-100 Gryfino
Phone+48 914045000
Fax+48 914045000
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 26, 2019
1) Przedmiot zamówienia obejmuje budowę 18 Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) oraz 7 wież widokowych na trasie Mazurskiej Pętli Rowerowej.2) W poszczególnych MOR przyjęto różne konfiguracje obiektów kubaturowych, są to:a) Wiata...
View more
Deadline: Jul 25, 2019
„Budowa bloku operacyjnego wraz z oddziałami szpitalnymi oraz połączenie go łącznikiem z budynkiem Polikliniki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach, przy ul. Wojska Polskiego 51, adaptowanym i dostosowywanym...
View more
Deadline: Jul 4, 2019
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie: rozbudowy, przebudowy i remontów istniejących obiektów oraz budowy nowych obiektów, urządzeń budowlanych, w modernizowanej oczyszczalni ścieków Kapuściska w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 324A.Zamawiający...
View more