ChangesPrzedmiot zamówienia:

Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Zamiast:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu

Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 12 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16.12.2010 r. (Dz.U.z 2017 r. poz. 2136, zm. 2017 r. poz. 2371, 2018 r. poz. 317).

II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji

1.1.2019

IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

3.9.2018

Powinno być:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu

Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 12 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16.12.2010 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2016, ze zm.).

II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji

1.1.2020

IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

3.9.2019

Deadline Date2019-09-03
Publication Date2019-01-22
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
OrganisationPowiat Gryfiński
Attention OfAgnieszka Madejak-Saków
Addressul. Sprzymierzonych 4
TownGryfino
Postal Code74-100 Gryfino
Phone+48 914045000
Fax+48 914045000
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 3, 2019
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja punktu sanitarnego w Poradni Ginekologicznej i punktu sanitarnego w Poradni Proktologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz modernizacja brudowników w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu: Demontaż...
View more
Deadline: May 28, 2019
Niniejsze zadanie związane jest z wykonaniem robót budowalnych w ramach inwestycji pn.: „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II Część 1 - Przebudowa dróg...
View more
Deadline: May 24, 2019
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie” w formule "Zaprojektuj i wybuduj" - zgodnie...
View more