ChangesPrzedmiot zamówienia:

Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Zamiast:

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Osoba do kontaktów: Agnieszka Madejak-Saków

E-mail: agnieszka.madejak@gryfino.powiat.pl

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 12 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16.12.2010 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2016, ze zm.).

II.1.3) Krótki opis zamówienia

Dokonanie wyboru operatora w trybie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, tj. ustawy z dnia 21.10.2016 o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2016 poz. 1920) na sieć komunikacyjną w transporcie drogowym Powiatu Gryfińskiego zawartej w uchwale Rady Powiatu nr XL/285/2014 z 30.10.2014.

II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji

1.1.2020

IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

3.9.2019

Powinno być:

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Osoba do kontaktów: Marcin Wypchło

E-mail: przetargi@gryfino.powiat.pl

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 15 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16.12.2010 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.).

II.1.3) Krótki opis zamówienia

Dokonanie wyboru operatora w trybie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym tj. ustawy z dnia 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1528, z późn. zm.) na sieć komunikacyjną w transporcie drogowym dla Powiatu Gryfińskiego zawartej w uchwale Rady Powiatu nr XL/285/2014 z dnia 30.10.2014 r.

II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji

1.1.2021

IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

3.9.2020

Deadline Date2020-09-03
Publication Date2020-01-20
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
OrganisationPowiat Gryfiński
Attention OfMarcin Wypchło
Addressul. Sprzymierzonych 4
TownGryfino
Postal Code74-100 Gryfino
Phone+48 914045000
Fax+48 914045000
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 15, 2020
The main objective of this framework contract is to deliver effective ICT solution (i.e. A2SISII System) that will enable European Border and Coast Guard Agency teams to access to Schengen...
View more
Deadline: May 8, 2020
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączyw technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii „tradycyjnej” zgodnie z dokumentacją projektową – Efektywna dystrybucja...
View more
Deadline: May 8, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy przepompowni na magistralnej sieci cieplnej wraz z trafostacją – nadbudowa i rozbudowa komory P7/2 w rejonie ul. Obornickiej w Poznaniu.2....
View more