ChangesPrzedmiot zamówienia:

Usługi w zakresie transportu drogowego

Zamiast:

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Osoba do kontaktów: Anna Woźniak

E-mail: a.wozniak@pyrzyce.pl

II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie: 1.1.2018

IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

1.9.2017

VI.3) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Planowana data publikacji: 15.12.2017

Powinno być:

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Osoba do kontaktów: Anna Woźniak-Rabiega

Email: a.wozniak@pyrzyce.pl

II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie: 1.1.2019

IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

1.10.2018

VI.3) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Planowana data publikacji: 3.9.2018

Deadline Date2018-10-01
Publication Date2018-03-06
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
OrganisationPowiat Pyrzycki
Attention OfAnna Woźniak-Rabiega
Addressul. Lipiańska 4
TownPyrzyce
Postal Code74-200
Phone+48 918811313
Fax+48 918863213
Class Code60100000
Class DescriptionRoad transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 27, 2018
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a” realizowanego...
View more
Deadline: Jul 25, 2018
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa/budowa linii tramwajowej i układu torowo-drogowego w ulicach: Nowowęglowej, al. Śmigłego-Rydza, Niższej, Rzgowskiej, Przybyszewskiego i Broniewskiego w ramach projektu pn. „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego...
View more
Deadline: Jul 3, 2018
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonywaniu napraw, remontów, modernizacji, przebudowy i budowy dróg, obiektów drogowych oraz infrastruktury służącej drodze, w rejonach I, II i III na terenie...
View more