ChangesPrzedmiot zamówienia:

Usługi w zakresie transportu drogowego

Zamiast:

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Osoba do kontaktów: Anna Woźniak

E-mail: a.wozniak@pyrzyce.pl

II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie: 1.1.2018

IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

1.9.2017

VI.3) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Planowana data publikacji: 15.12.2017

Powinno być:

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Osoba do kontaktów: Anna Woźniak-Rabiega

Email: a.wozniak@pyrzyce.pl

II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie: 1.1.2019

IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

1.10.2018

VI.3) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Planowana data publikacji: 3.9.2018

Deadline Date2018-10-01
Publication Date2018-03-06
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
OrganisationPowiat Pyrzycki
Attention OfAnna Woźniak-Rabiega
Addressul. Lipiańska 4
TownPyrzyce
Postal Code74-200
Phone+48 918811313
Fax+48 918863213
Class Code60100000
Class DescriptionRoad transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 10, 2018
The subject of this tender is to establish the framework contract for the supply of handheld carbon dioxide detectors.
View more
Deadline: Apr 30, 2018
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze-Łącznik od km 28+280 do km 30+325 zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:...
View more
Deadline: Apr 30, 2018
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku szkolnego trzykondygnacyjnego (segmenty A, B, C) wraz z częścią sportową (segment A hala na kondygnacji 2 i 3) oraz pełnym uzbrojeniem technicznym.
View more