ChangesPrzedmiot zamówienia:

Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Zamiast:

II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Rozpoczęcie: 1.1.2018

(...)

IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

30.10.2017

Powinno być:

II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Rozpoczęcie: 1.1.2019

(...)

IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

31.7.2018

Inne dodatkowe informacje

W dniu 27.9.2016 r. dokonano sprostowania ogłoszenia z dnia 11.11.2015 r. w konsekwencji zmiany obowiązujących przepisów, w związku kolejna zmianą ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 2136),

W dniu 29.12.2017 r. ponownie dokonano sprostowania ogłoszenia z dnia 11.11.2015 r.

Deadline Date2018-07-31
Publication Date2018-01-03
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
OrganisationGmina Lipiany
Attention OfKrystyna Kukis-Lutkiewicz
Addressplac Wolności 1
TownLipiany
Postal Code74-240
Phone+49 915641049
Fax+49 915641385
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 30, 2018
Przedmiotem zamówienia jest:Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, w tym:1. w zakresie Części 1: Budowa trasy autobusowo – tramwajowej na odcinku od Pl. Orląt Lwowskich...
View more
Deadline: Jun 4, 2018
1) Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie wykonania robót budowlano-instalacyjnych w ramach zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku szpitalnego nr 1 (1, 1A, 1B) wraz z dostosowaniem do wymagań...
View more