ChangesPrzedmiot zamówienia:

Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Zamiast:

II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Rozpoczęcie: 1.1.2018

(...)

IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

30.10.2017

Powinno być:

II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Rozpoczęcie: 1.1.2019

(...)

IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

31.7.2018

Inne dodatkowe informacje

W dniu 27.9.2016 r. dokonano sprostowania ogłoszenia z dnia 11.11.2015 r. w konsekwencji zmiany obowiązujących przepisów, w związku kolejna zmianą ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 2136),

W dniu 29.12.2017 r. ponownie dokonano sprostowania ogłoszenia z dnia 11.11.2015 r.

Deadline Date2018-07-31
Publication Date2018-01-03
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
OrganisationGmina Lipiany
Attention OfKrystyna Kukis-Lutkiewicz
Addressplac Wolności 1
TownLipiany
Postal Code74-240
Phone+49 915641049
Fax+49 915641385
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 16, 2018
Single Framework Contract for the provision of sanitary supplies needed within Frontex operational activities in line with Terms of Reference.
View more
Deadline: Aug 10, 2018
Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołów budynków mieszkaniowych wraz z zagospodarowaniem terenu, na polu inwestycyjnym 4MW (zgodnie z podziałem terenu na kwartały wg MPZP). Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Poznaniu w rejonie...
View more
Deadline: Aug 20, 2018
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach Kontraktu II/1/3: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ulicy Skowronkowej od al. Warszawskiej do granic miasta oraz budowa sieci...
View more