ChangesPrzedmiot zamówienia:

Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Zamiast:

II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Rozpoczęcie: 1.1.2018

(...)

IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

30.10.2017

Powinno być:

II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Rozpoczęcie: 1.1.2019

(...)

IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

31.7.2018

Inne dodatkowe informacje

W dniu 27.9.2016 r. dokonano sprostowania ogłoszenia z dnia 11.11.2015 r. w konsekwencji zmiany obowiązujących przepisów, w związku kolejna zmianą ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 2136),

W dniu 29.12.2017 r. ponownie dokonano sprostowania ogłoszenia z dnia 11.11.2015 r.

Deadline Date2018-07-31
Publication Date2018-01-03
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
OrganisationGmina Lipiany
Attention OfKrystyna Kukis-Lutkiewicz
Addressplac Wolności 1
TownLipiany
Postal Code74-240
Phone+49 915641049
Fax+49 915641385
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 28, 2018
Zakres zamówienia obejmuje budowę obwodnicy zachodniej Gliwic od ul Daszyńskiego do ul. Rybnickiej, w tym:• budowę drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej o długości ok. 3,2 km - I...
View more
Deadline: Feb 28, 2018
Przedmiotem zamówienia jest Budowa ciągu pieszo-rowerowego na trzech odcinkach ulicy Świdnickiej w Wałbrzychu” - realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Wałbrzychu poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej...
View more
Deadline: Feb 28, 2018
Roboty budowlane pod nazwą: „Rozbiórka budynku „Z” oraz budowa budynku na potrzeby oddziałów łóżkowych i stacji dializ wraz z instalacjami zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym...
View more