Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou dodávky běžně dostupného HW, standarního SW a odborných služeb technického poradenství pro potřeby Magistrátu hl. m. Prahy na dobu 4 let. Konkrétní specifikace předmětu jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude obsažena vždy ve výzvě k podání nabídek na konkrétní veřejnou zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému. V rámci DNS budou nakupovány jak stolní počítače včetně příslušenství (zejména klávesnice, monitory atd.), tak např. přenosné počítače, ale i tiskárny, servery, HW vybavení datových center, síťové prvky, bezkontaktní čipové karty a jiné datové nosiče apod., dále také standardní SW (zejména operační systémy, webové prohlížeče, textové, grafické a tabulkové editory, e-mailové klienty, antiviry, firewally a obdobný SW), vše včetně nezbytných instalačních a customizačních prací). Druhá část předmětu plnění pak předpokládá poskytování odborných služeb technického (a souvisejícího odborného) poradenství.

Deadline Date2020-09-16
Publication Date2016-09-24
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationHlavní město Praha00064581
AddressMariánské náměstí 2/2
TownPrague
Postal Code110 01
Phone+420 542167811
Fax+420 542167115
Class Code30213000
Class DescriptionPersonal computers
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2016-06-29

Personal computers

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou dodávky běžně dostupného HW, standardního SW a odborných služeb technického poradenství pro potřeby Magistrátu hl. m. Prahy na dobu 4 let. Konkrétní specifikace předmětu jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude obsažena vždy ve výzvě k podání nabídek na konkrétní veřejnou zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému.

Publication Date2016-06-29
CountryCzechia
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationHlavní město Praha00064581
AddressMariánské náměstí 2/2
TownPrague
Postal Code110 01
Class Code30213000
Class DescriptionPersonal computers
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Technical activities supporting exploitation engineering and project control tasks related to the EU GNSS programmes, EGNOS and Galileo (may also cover other EU space programmes). Please refer to the procedural...
View more
Deadline: Aug 10, 2020
Jedná se o soubor staveb, jehož hlavní stavbu tvoří administrativní budova Krajského úřadu Kraje Vysočina, která bude sloužit jako stavba občanského vybavení veřejné správy. Vedlejší stavby tvoří stavby přípojek sítí...
View more
Deadline: Jul 17, 2020
Jedná se o výstavbu nového šestipodlažního pavilonu v centrální části areálu Nemocnice Pelhřimov. Provozně bude pavilon napojen na stávající objekty třemi nadzemními uzavřenými mosty.
View more