Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou dodávky běžně dostupného HW, standarního SW a odborných služeb technického poradenství pro potřeby Magistrátu hl. m. Prahy na dobu 4 let. Konkrétní specifikace předmětu jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude obsažena vždy ve výzvě k podání nabídek na konkrétní veřejnou zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému. V rámci DNS budou nakupovány jak stolní počítače včetně příslušenství (zejména klávesnice, monitory atd.), tak např. přenosné počítače, ale i tiskárny, servery, HW vybavení datových center, síťové prvky, bezkontaktní čipové karty a jiné datové nosiče apod., dále také standardní SW (zejména operační systémy, webové prohlížeče, textové, grafické a tabulkové editory, e-mailové klienty, antiviry, firewally a obdobný SW), vše včetně nezbytných instalačních a customizačních prací). Druhá část předmětu plnění pak předpokládá poskytování odborných služeb technického (a souvisejícího odborného) poradenství.

Deadline Date2020-09-16
Publication Date2016-09-24
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationHlavní město Praha00064581
AddressMariánské náměstí 2/2
TownPrague
Postal Code110 01
Phone+420 542167811
Fax+420 542167115
Class Code30213000
Class DescriptionPersonal computers
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2016-06-29

Personal computers

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou dodávky běžně dostupného HW, standardního SW a odborných služeb technického poradenství pro potřeby Magistrátu hl. m. Prahy na dobu 4 let. Konkrétní specifikace předmětu jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude obsažena vždy ve výzvě k podání nabídek na konkrétní veřejnou zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému.

Publication Date2016-06-29
CountryCzechia
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationHlavní město Praha00064581
AddressMariánské náměstí 2/2
TownPrague
Postal Code110 01
Class Code30213000
Class DescriptionPersonal computers
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Realizace stavebních prací, dodávek a související projekční činnost pro projekt rekonstrukce Libeňského mostu. Veřejná zakázka bude zadávána s využitím metody Design & Build, kdy technické podmínky nahradí požadavky na výkon...
View more
Deadline: Nov 11, 2019
Rekonstrukce obvodového pláště a interiérů budovy na adrese Revoluční 3289, 400 01 Ústí nad Labem
View more
Deadline: Sep 27, 2019
Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace II/262 v úseku začínajícím v km 22,101 ve Starém Šachově na hranici okresů Děčín a Česká Lípa a končícím v Děčíně v...
View more