Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou dodávky běžně dostupného HW, standarního SW a odborných služeb technického poradenství pro potřeby Magistrátu hl. m. Prahy na dobu 4 let. Konkrétní specifikace předmětu jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude obsažena vždy ve výzvě k podání nabídek na konkrétní veřejnou zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému. V rámci DNS budou nakupovány jak stolní počítače včetně příslušenství (zejména klávesnice, monitory atd.), tak např. přenosné počítače, ale i tiskárny, servery, HW vybavení datových center, síťové prvky, bezkontaktní čipové karty a jiné datové nosiče apod., dále také standardní SW (zejména operační systémy, webové prohlížeče, textové, grafické a tabulkové editory, e-mailové klienty, antiviry, firewally a obdobný SW), vše včetně nezbytných instalačních a customizačních prací). Druhá část předmětu plnění pak předpokládá poskytování odborných služeb technického (a souvisejícího odborného) poradenství.

Deadline Date2020-09-16
Publication Date2016-09-24
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationHlavní město Praha00064581
AddressMariánské náměstí 2/2
TownPrague
Postal Code110 01
Phone+420 542167811
Fax+420 542167115
Class Code30213000
Class DescriptionPersonal computers
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2016-06-29

Personal computers

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou dodávky běžně dostupného HW, standardního SW a odborných služeb technického poradenství pro potřeby Magistrátu hl. m. Prahy na dobu 4 let. Konkrétní specifikace předmětu jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude obsažena vždy ve výzvě k podání nabídek na konkrétní veřejnou zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému.

Publication Date2016-06-29
CountryCzechia
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationHlavní město Praha00064581
AddressMariánské náměstí 2/2
TownPrague
Postal Code110 01
Class Code30213000
Class DescriptionPersonal computers
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 1, 2020
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce zpevněných ploch budovy Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou. Jedná se o rekonstrukci stávajícího parkoviště, části vnitřní kanalizace budovy KP, včetně zřizovacích předmětů v I. PP,...
View more
Deadline: Apr 27, 2020
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/28430, III/28431, III/28432 Holovousy“.Jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací III/28430, III/28431 a III/28432 o celkové délce 1891 m. Tyto tři silnice tvoří průtah obcí...
View more
Deadline: Apr 20, 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, konkrétně se jedná o přístavbu k stávající Základní škole o nové dvoupodlažní křídlo obsahující čtyři odborné učebny (jazyků, technické a přírodovědné), bezbariérové sociální...
View more