ChangesPrzedmiot zamówienia:

Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Zamiast:

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

(...)

Punkt kontaktowy: Starostwo Powiatowe w Polkowicach – Wydział Komunikacji

Osoba do kontaktów: Joanna Zarecka

59-100 Polkowice

Polska

Tel.: +48 767461537

II.1.3) Krótki opis zamówienia; ppkt. 2

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.12.2010 o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 ze zm.), organizator dokona wyboru operatora poprzez udzielenie koncesji na usługi w trybie ustawy z 9.1.2009 o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r., poz. 113 ze zm.).

II.1.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa: nie

II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie: 1.1.2018

Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

21.11.2017

Powinno być:

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

(...)

Punkt kontaktowy: Starostwo Powiatowe w Polkowicach – Departament Rozwoju

Osoba do kontaktów: Iwona, Rosińska, Karolina Basińska

59-100 Polkowice

Polska

Tel.: +48 76 7299250, +48 767461535

II.1.3) Krótki opis zamówienia; ppkt. 2

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia.

Organizator zamierza dokonać wyboru operatora:

a) w trybie ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16.12.2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.);

lub

b) w trybie bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.).

II.1.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa: tak

II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie: 31.12.2019

Okres w miesiącach: 60

IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2.12.2019

Deadline Date2019-12-02
Publication Date2019-04-16
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
OrganisationPowiat Polkowicki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Polkowicach
Attention OfIwona Rosińska, Karolina Basińska
Addressul. św. Sebastiana 1
TownPolkowice
Postal Code59-100
Phone+48 767299250, +48 767461535
Fax+48 767461501
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 28, 2019
Przedmiotem zadania jest remont ulicy Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim. W ramach remontu zostanie wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, nowa nawierzchnia chodników z kostki betonowej oraz wymiana oświetlenia ulicznego.
View more
Deadline: Oct 28, 2019
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli.
View more
Deadline: Oct 22, 2019
Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wyniesienie granic na gruncie zgodnie z projektami podziałów nieruchomości, budowę ul. Pożarnej i Tuwima wraz z parkingiem w Żukowie, budowę systemu ścieżek rowerowych / ciągów...
View more