ChangesPrzedmiot zamówienia:

Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Zamiast:

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

(...)

Punkt kontaktowy: Starostwo Powiatowe w Polkowicach – Wydział Komunikacji

Osoba do kontaktów: Joanna Zarecka

59-100 Polkowice

Polska

Tel.: +48 767461537

II.1.3) Krótki opis zamówienia; ppkt. 2

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.12.2010 o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 ze zm.), organizator dokona wyboru operatora poprzez udzielenie koncesji na usługi w trybie ustawy z 9.1.2009 o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r., poz. 113 ze zm.).

II.1.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa: nie

II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie: 1.1.2018

Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

21.11.2017

Powinno być:

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

(...)

Punkt kontaktowy: Starostwo Powiatowe w Polkowicach – Departament Rozwoju

Osoba do kontaktów: Iwona, Rosińska, Karolina Basińska

59-100 Polkowice

Polska

Tel.: +48 76 7299250, +48 767461535

II.1.3) Krótki opis zamówienia; ppkt. 2

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia.

Organizator zamierza dokonać wyboru operatora:

a) w trybie ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16.12.2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.);

lub

b) w trybie bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.).

II.1.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa: tak

II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie: 31.12.2019

Okres w miesiącach: 60

IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2.12.2019

Deadline Date2019-12-02
Publication Date2019-04-16
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
OrganisationPowiat Polkowicki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Polkowicach
Attention OfIwona Rosińska, Karolina Basińska
Addressul. św. Sebastiana 1
TownPolkowice
Postal Code59-100
Phone+48 767299250, +48 767461535
Fax+48 767461501
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

The purpose of this procurement procedure is to establish a framework contract enabling efficient provision of time and means services for development, consultancy and support of information systems.The scope of...
View more
The objective of this framework contract is to provide Frontex with a capability for developing, integrating and supporting software applications for Frontex operational and administrative processes. This framework contract will...
View more
Deadline: Aug 19, 2019
The purpose of this procurement procedure is to provide mobile office and toilet containers (for rent) in Cyprus, Kosovo, Moldova, Montenegro and Ukraine.
View more