Předmětem veřejné zakázky je tisk Novin z Lesů ČR a zajištění jejich následné distribuce dle požadavků zadavatele.

Extended TitleVýzva č. 2 – Noviny z Lesů ČR.
Extended Description

Předmětem veřejné zakázky je tisk Novin z Lesů ČR a zajištění jejich následné distribuce dle požadavků zadavatele.

Publication Date2017-07-25
CountryCzechia
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
Value633549.00
OrganisationLesy České republiky, s.p.
Attention OfAlena Kopecká
AddressPřemyslova 1106/19
TownHradec Králové
Postal Code500 08
Phone+420 956999293
Class Code79824000
Class DescriptionPrinting and distribution services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2016-11-12

Printing and distribution services

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude výroba a distribuce Novin z Lesů České republiky dle podkladů dodaných zadavatelem. Noviny z Lesů České republiky mohou být distribuovány samostatně nebo jako vložená příloha novin. Parametry jednotlivých vydání budou stanoveny vždy až ve specifikaci konkrétní dílčí veřejné zakázky zadávané v zavedeném dynamickém nákupním systému. Distribuce bude zajištěna zhotovitelem tak, aby byly rovnoměrně zastoupeny všechny regiony, sociální a věkové skupiny obyvatelstva v rámci celkového nákladu.

Extended TitleNoviny z Lesů České republiky – výroba a distribuce.
Extended Description

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude výroba a distribuce Novin z Lesů České republiky dle podkladů dodaných zadavatelem. Noviny z Lesů České republiky mohou být distribuovány samostatně nebo jako vložená příloha novin. Parametry jednotlivých vydání budou stanoveny vždy až ve specifikaci konkrétní dílčí veřejné zakázky zadávané v zavedeném dynamickém nákupním systému. Distribuce bude zajištěna zhotovitelem tak, aby byly rovnoměrně zastoupeny všechny regiony, sociální a věkové skupiny obyvatelstva v rámci celkového nákladu.

Deadline Date2020-03-16
Publication Date2016-11-12
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value9600000.00
OrganisationLesy České republiky, s.p.
Attention OfIng. František Hloušek
AddressPřemyslova 1106/19
TownHradec Králové
Postal Code500 08
Phone+420 956999245
Fax+420 495262391
Class Code79824000
Class DescriptionPrinting and distribution services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 5, 2020
Předmětem zakázky je rozšíření stávajícího energocentra prostřednictvím výstavby nového objektu energocentra v areálu zadavatele na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč, ČESKÁ REPUBLIKA, na pozemku parc. č....
View more
Deadline: Mar 6, 2020
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení stavby dle zadávací dokumentace a jejích příloh - nová budova Fakulty zdravotnických studií.
View more
Deadline: Mar 20, 2020
Zadavatel má v úmyslu pořídit výstavbou své sídlo na pozemku v Praze 7, katastrální území Holešovice, parcelní číslo 708/4, s nímž přísluší hospodařit České republice – Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. V...
View more