Przedmiotem zamówienia jest zakończenie projektowania, zakończenia wykonania robót budowlanych wraz z dostarczeniem brakujących urządzeń oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Extended TitleBudowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – dokończenie robót.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest zakończenie projektowania, zakończenia wykonania robót budowlanych wraz z dostarczeniem brakujących urządzeń oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Modifications

Przedmiotem zmiany umowy jest zlecenie Wykonawcy prowadzenia usługi eksploatacji Robót w okresie od 8.1.2018 r. do 31.1.2018 r. Usługa Szczegółowy zakres usługi oraz minimalny personel do obsługi został określony w załączniku nr 1 do niniejszej Zmiany do Kontraktu.

Przedmiotem zmiany umowy jest zlecenie Wykonawcy prowadzenia usługi eksploatacji Robót w okresie od 8.1.2018 r. do 31.1.2018 r. Usługa Szczegółowy zakres usługi oraz minimalny personel do obsługi został określony w załączniku nr 1 do niniejszej Zmiany do Kontraktu. Wykonawca w ramach usługi będącej przedmiotem niniejszej modyfikacji wykona wszelkie czynności w zakresie pełnej eksploatacji Robót polegającej na nieprzerwanym unieszkodliwianiu odpadów, produkcji energii cieplnej i elektrycznej oraz zapewnienia prawidłowej działalności Robót.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2018-02-10
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeNegotiated without a prior call for competition
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationZakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Addressul. Czesława 9
TownSzczecin
Postal Code71-504
Phone+48 918869065
Fax+48 914557143
Class Code45252300
Class DescriptionRefuse-incineration plant construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-12-08

Refuse-incineration plant construction work

Przedmiotem zamówienia jest zakończenie projektowania, zakończenia wykonania robót budowlanych wraz z dostarczeniem brakujących urządzeń oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Extended TitleBudowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – dokończenie robót.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest zakończenie projektowania, zakończenia wykonania robót budowlanych wraz z dostarczeniem brakujących urządzeń oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Modifications

Przedmiotem zmiany umowy jest zmiana Kontraktu w zakresie wymagań w stosunku do 2 sztuk wózków widłowych o udźwigu 5 t i 2,5 t określonych w pkt. 6.13 ppkt. 1 tiret siódme części A.II Programu Funkcjonalno-Użytkowego, tj. o odstąpienie od wymogu wyposażenia umożliwiającego poruszanie się tymi wózkami po drogach publicznych.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2017-12-08
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeNegotiated without a prior call for competition
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationZakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
Addressul. Czesława 9
TownSzczecin
Postal Code71-504
Phone+48 918869065
Fax+48 914557143
Class Code45252300
Class DescriptionRefuse-incineration plant construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-11-07

Refuse-incineration plant construction work

Przedmiotem zamówienia jest zakończenie projektowania, zakończenia wykonania robót budowlanych wraz z dostarczeniem brakujących urządzeń oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Extended TitleBudowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – dokończenie robót.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest zakończenie projektowania, zakończenia wykonania robót budowlanych wraz z dostarczeniem brakujących urządzeń oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Modifications

Przedmiotem zmiany umowy jest zmiana warunków technicznych określonych w pkt 2.7 części III Programu Funkcjonalno-Użytkowego w zakresie wymagań dot. bram.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2017-11-07
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeNegotiated without a prior call for competition
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationZakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Addressul. Czesława 9
TownSzczecin
Postal Code71-504
Phone+48 918869065
Fax+48 914557143
Class Code45252300
Class DescriptionRefuse-incineration plant construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-11-07

Refuse-incineration plant construction work

Przedmiotem zamówienia jest zakończenie projektowania, zakończenia wykonania robót budowlanych wraz z dostarczeniem brakujących urządzeń oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Extended TitleBudowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – dokończenie robót.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest zakończenie projektowania, zakończenia wykonania robót budowlanych wraz z dostarczeniem brakujących urządzeń oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Modifications

Przedmiotem zmiany umowy jest powierzenie dodatkowych robót drogowych w zakresie określonym na podstawie projektu 31-3911 od granicy opracowania do granicy projektu polegających na poprawie nawierzchni łącznika ul. Przejazd do ul. Logistycznej.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2017-11-07
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeNegotiated without a prior call for competition
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationZakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Addressul. Czesława 9
TownSzczecin
Postal Code71-504
Phone+48 918869065
Fax+48 914557143
Class Code45252300
Class DescriptionRefuse-incineration plant construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-10-07

Refuse-incineration plant construction work

Przedmiotem zamówienia jest zakończenie projektowania, zakończenia wykonania robót budowlanych wraz z dostarczeniem brakujących urządzeń oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Extended TitleBudowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – dokończenie robót.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest zakończenie projektowania, zakończenia wykonania robót budowlanych wraz z dostarczeniem brakujących urządzeń oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Modifications

Przedmiotem zmiany umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę w zakresie robót wykonanych przed dniem zawarcia umowy.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2017-10-07
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeNegotiated without a prior call for competition
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationZakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Addressul. Czesława 9
TownSzczecin
Postal Code71-504
Phone+48 918869065
Fax+48 914557143
Class Code45252300
Class DescriptionRefuse-incineration plant construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-07-25

Refuse-incineration plant construction work

Przedmiotem zamówienia jest zakończenie projektowania, zakończenia wykonania robót budowlanych wraz z dostarczeniem brakujących urządzeń oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Extended TitleBudowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – dokończenie robót.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest zakończenie projektowania, zakończenia wykonania robót budowlanych wraz z dostarczeniem brakujących urządzeń oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Modifications

Przedmiotem zamówienia jest zakończenie projektowania, zakończenia wykonania robót budowlanych wraz z dostarczeniem brakujących urządzeń oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Wykonawca po zawarciu umowy wystąpił z wnioskiem o zmianę, w zakresie odstąpienia od wymogu bezpośredniego widoku z centralnej sterowni na halę wyładunkową. Wykonawca w uzasadnieniu wskazał m.in. na brak możliwości uzyskania oczekiwanych rezultatów ze względu na zastosowane rozwiązania architektoniczne, brak odpowiedniej izolacji akustycznej, która wpłynie niekorzystnie na warunki pracy, oraz brak dostawców mogących wykonać dostawę przy zachowaniu rękojmi odporności ogniowej materiału. Wykonawca w ramach rozwiązania zamiennego zaproponował zastosowanie dodatkowych kamer telewizyjnych, które w sposób pośredni zapewnią odpowiednią widoczność dla obsługi instalacji przy eksploatacji.

Zmiana zostanie zrealizowana w ramach prowadzonych prac, nie wpłynie na zmianę wynagrodzenia wykonawcy. Zmiana wykonawcy w niniejszym zakresie spowodowałaby dodatkowe koszty po stronie Zamawiającego i mogłaby wpłynąć na terminowe wypełnienie zobowiązań przez obecnego wykonawcę.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2017-07-25
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeNegotiated without a prior call for competition
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationZakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Addressul. Czesława 9
TownSzczecin
Postal Code71-504
Phone+48 918869065
Fax+48 914557143
Class Code45252300
Class DescriptionRefuse-incineration plant construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-04-25

Refuse-incineration plant construction work

Przedmiotem zamówienia jest zakończenie projektowania, zakończenia wykonania robót budowlanych wraz z dostarczeniem brakujących urządzeń oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Extended TitleBudowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – dokończenie robót.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest zakończenie projektowania, zakończenia wykonania robót budowlanych wraz z dostarczeniem brakujących urządzeń oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Modifications

Przedmiotem zmiany umowy jest wykonanie dokumentacji stanowiącej odzwierciedlenie stanu zaawansowania prac na budowie.

Deadline Date2017-07-30
Publication Date2017-04-25
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeNegotiated without a prior call for competition
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationZakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Addressul. Czesława 9
TownSzczecin
Postal Code71-504
Phone+48 918869065
Fax+48 914557143
Class Code45252300
Class DescriptionRefuse-incineration plant construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-02-23

Refuse-incineration plant construction work

Przedmiotem zamówienia jest zakończenie projektowania, zakończenia wykonania robót budowlanych wraz z dostarczeniem brakujących urządzeń oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Extended TitleBudowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – dokończenie robót.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest zakończenie projektowania, zakończenia wykonania robót budowlanych wraz z dostarczeniem brakujących urządzeń oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Modifications

Przedmiotem zmiany umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę w zakresie robót wykonanych przed dniem zawarcia umowy.

Deadline Date2017-06-01
Publication Date2017-02-23
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeNegotiated without a prior call for competition
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationZakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Addressul. Czesława 9
TownSzczecin
Postal Code71-504
Phone+48 918869065
Fax+48 914557143
Class Code45252300
Class DescriptionRefuse-incineration plant construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 16, 2018
The global objective of this tender is to enable Frontex and EFCA to have at their disposal aerial surveillance equipment, with a high level of deployability and availability that should...
View more
Deadline: Apr 26, 2018
„Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz z modernizacją ZS 1, ZS 5, ZS 6, ZS 7, II LO, SP 1, P 10, P 11, P 12, P...
View more
Deadline: Apr 26, 2018
1. Przedmiot zamówienia stanowi:1.1 Wykonanie kompleksowo robót budowlano-instalacyjnych związanych ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szpitala (budynek dawnego Pałacu Lubomirskich) A-13 na cele dydaktyczno-szkoleniowe z usługami medycznymi wraz z przystosowaniem dla...
View more