Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, (dále jen „BOZP“) a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že bude stavba realizována. Specifikace předmětu veřejné zakázky: Předmětem činnosti výkonu koordinátora BOZP je stavební akce: „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – Sosnová – stavební práce“, kde předpokládaná hodnota stavby je 21 659 982,54 CZK bez DPH.

Extended TitleBOZP - Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. - Sosnová
Extended Description

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, (dále jen „BOZP“) a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že bude stavba realizována. Specifikace předmětu veřejné zakázky: Předmětem činnosti výkonu koordinátora BOZP je stavební akce: „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – Sosnová – stavební práce“, kde předpokládaná hodnota stavby je 21 659 982,54 CZK bez DPH.

Publication Date2019-05-21
CountryCzech Republic
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value73800.00
OrganisationLiberecký kraj
Attention OfIng. Vratislav Ondráček
AddressU Jezu 642/2a
TownLiberec
Postal Code461 80
Phone+420 485226993
Class Code71317200
Class DescriptionHealth and safety services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Předmětem veřejné zakázky je výstavba Výukového centra zpracování zemědělských produktů, který bude sloužit pro potřeby zadavatele jako výukové centrum zpracování zemědělských produktů FAPPZ (Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů).
View more
Deadline: Jul 23, 2019
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření informačních technologií stadionu, kdy dojde k integraci původních a nově dodávaných systémů do celku řiditelného z jednoho místa. Integrace sloučí společné řízení dostupných audiovizuálních systémů...
View more
Deadline: Jul 15, 2019
Stavba D7 Louny řeší zkapacitnění stávajícího obchvatu města Louny, dvoupruhové silnice I/7 v kategorii S 11,5/80 na čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci v kategorii D 25,5/100 v délce 6,130 km.
View more